Biblioteka Multimedialna

Wprowadzenie algorytmów

W podstawie programowej dotyczącej przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej jest mowa o tym, że zajęcia powinny odbywać się w przystosowanym do możliwości i potrzeb uczniów środowisku programistycznym. Nie należy wprowadzać programowania, nazywając je „po imieniu”, ale jego elementy w formie zabawowej i dostosowanej do możliwości danej klasy.

Moja szkoła dysponuje pracownią komputerową wyposażoną w 10 stanowisk, z dostępem do Internetu. Zajęcia odbywają się w grupach, więc uczniowie mają zapewniony pełen komfort pracy. Jest to młodzież raczej z biednych środowisk, więc mają ograniczony dostęp do komputerów.

Po analizie poziomu zaawansowania informatycznego, oraz programów ILE 1.0 i ELI 2.0 PLUS doszłam do wniosku, że program ELI jest za trudny na tym poziomie nauczania. Natomiast program ILE 1.0 , a przynajmniej jego elementy są bardzo ciekawe i można je wprowadzać na poziomie klasy VI.

Natomiast program ILE 1.0 jest bardzo ciekawy i można wprowadzać go, a przynajmniej jego elementy, na poziomie klasy VI.

Przed wprowadzaniem tego programu należy wdrożyć dzieci do pracy w środowisku programowania, a przede wszystkim wprowadzić pojęcie ALGORYTMU.

Proponuję 3 kolejne lekcje dotyczące zagadnień związanych z elementami programowania na poziomie klasy VI szkoły podstawowej. Będą to tematy:

  • WPROWADZENIE DO ALGORYTMÓW
  • GRAFIKA ŻÓŁWIA – PIERWSZE KROKI
  • GRAFIKA ŻÓŁWIA – PROJEKT ULICY
  • Beata Laskowska