Biblioteka Multimedialna

Recenzja programu "Liczę z Reksiem"

Program "Liczę z Reksiem" uczy podstaw wiedzy z matematyki, doskonale łączy elementy gry przygodowej z ćwiczeniami podnoszącymi szkolne kwalifikacje. Aplikacja ta może być wykorzystywana na lekcjach matematyki w nauczaniu wczesnoszkolnym, a niektóre jej elementy nawet w nauczaniu przedszkolnym. Może również stanowić cenną pomoc dla uczniów klasy IV uczęszczających na zajęcia zespołu wyrównawczego.

Zadania zawarte w pakiecie podzielone są na dwa poziomy. Rozwiązując zadania wilka można wybrać któryś poziom. Łatwiejszy poziom obejmuje przeważnie materiał programowy klas I i II, natomiast trudniejszy poziom obejmuje zagadnienia klasy III. Sporadycznie, w poziomie łatwiejszym wśród zadań dostosowanych do tego przedziału wiekowego, zdarzają się zagadnienia wykraczające poza program klasy II. Chodzi mi o porównywanie liczb powyżej 1000. Takich zadań nie jest zbyt wiele. Uczeń w takich przypadkach działa intuicyjnie korzystając z dotychczasowej wiedzy.

Nawigacja w tym programie jest jasna i łatwa. Autorom udało się w ten sposób stworzyć przyjazne środowisko, w którym dziecko rzeczywiście uczy się bawiąc, a nie walczy z interfejsem.

Dużym walorem tej gry edukacyjnej jest postać Reksia, którego znają i lubią wszystkie dzieci. Tym chętniej pomagają głównemu bohaterowi ratować uwięzione przez wilka zwierzęta. Dziecko pokonuje więc labirynt oraz rozwiązuje przeróżne zadania wilka z zakresu matematyki. Po uwolnieniu zwierząt wysyła je w podróż, w różne strony świata, skąd otrzymuje ciekawe i humorystyczne pocztówki.
Kartki te może dowolnie kolorować wykorzystując szeroką paletę barw lub zmienić na puzzle. Jest to swoista nagroda motywująca ucznia do rozwiązywania kolejnych zadań matematycznych. Trudne do pokonania jest przebycie labiryntu, w którym Reksio zbiera kości.
Trzeba tutaj zaplanować każdy krok Reksia, poza tym dziecko musi umieć sprawnie posługiwać się klawiszami sterowania kursorem. Nie są to wprawdzie typowe umiejętności szkolne, ale uczą one planowania i logiki.
Przed wyprawą ratującą zwierzęta z "łap wilka" uczeń może solidnie przećwiczyć każde z zadań wilka wybierając opcję – trening.

Dzięki tej grze nauczyciel lub rodzic ma szansę utrwalić z dzieckiem: cztery działania arytmetyczne w zakresie 100, równania, orientację przestrzenną, rozwiązywanie zadań tekstowych, rozpoznawanie figur geometrycznych, zagadnienia kalendarzowe i posługiwanie się zegarem. Dodać trzeba, że zadania tekstowe w dużej mierze nie są zadaniami typowymi.

"Szkoła Reksia" to część przeznaczona dla najmłodszych użytkowników. Dziecko uczy się przeliczać elementy w zbiorach, porównuje liczbę tych elementów, wykonuje pierwsze działania arytmetyczne, rozwiązuje proste zadania tekstowe, uczy się rozpoznawać figury geometryczne.

Uważam, że program "Liczę z Reksiem" może bardzo dobrze wspomagać proces nauczania matematyki.
Z Reksiem nauka matematyki jest naprawdę przygodą!

Jolanta Kolbusz