Biblioteka Multimedialna

Recenzja multimedialnej gry dydaktycznej "Siedem diamentów"

Multimedialna gra edukacyjna do nauki języka angielskiego "Siedem diamentów" wydawnictwa Edgard Multimedia przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat. Warunkiem pełnego wykorzystania gry przez dzieci młodsze jest umiejętność czytania i pisania. Gra może być wykorzystana do nauki indywidualnej lub jako środek dydaktyczny na lekcjach języka angielskiego w szkole.

Typ ćwiczeń powtarza się, co ułatwia młodszym dzieciom samodzielną naukę. Instrukcje są w języku polskim. Zabawna animacja i efekty dźwiękowe są atrakcyjną formą skupienia uwagi dzieci. Pochwały lektora za każde poprawnie wykonane ćwiczenie oraz zachęta do ponownego wykonania zadania mobilizują do dalszej pracy.

Gra uwzględnia ćwiczenia wszystkich sprawności językowych:
- słuchanie (prezentacja nowego słownictwa),
- rozumienie ze słuchu (dopasowanie usłyszanego słowa do obrazka),
- czytanie (połączenie napisu z obrazkiem),
- pisanie (uzupełnianie brakujących liter w podpisach pod obrazkami, wpisywanie haseł w krzyżówce),
- mówienie (nauka dialogów, przejmowanie roli jednego z rozmówców).
Ćwiczenia wdrażające:
- sprawdzające znajomość słownictwa (wskazanie polskiego znaczenia usłyszanego angielskiego słowa),
- gra pamięciowa (dobieranie parami słów polskich i ich angielskich odpowiedników).

Dodatkową atrakcją programu są piosenki. Zdobywanie kolejnych diamentów daje możliwość dostępu do kolejnej piosenki. Małe studio nagrań to możliwość samodzielnego śpiewania piosenki tylko z podkładem muzycznym.

Gra zawiera alfabetyczny słowniczek wszystkich znajdujących się w niej wyrazów angielskich. Po najechaniu kursorem na wyraz ukazuje się jego polskie znaczenie, a kliknięcie na wyraz umożliwia usłyszenie jego wymowy. Można także nagrać własną wymowę i odtworzyć ją. Wpisanie wyrazu do wyszukiwarki umożliwia szybkie odnalezienie go w słowniku.
Informacyjna ramka "Remember" wskazuje na trudności gramatyczne lub zwraca uwagę na różnice pomiędzy językiem polskim i angielskim.

Zdobywane przez gracza punkty są zapisywane i przy następnym wejściu do gry gracz kontynuuje zdobywanie kolejnych diamentów. Stwarza to mobilizację do systematycznej nauki i zachęca do uzyskania wszystkich możliwych punktów, aby stanąć na najwyższym podium.

Uwaga: Nauczyciel korzystający z gry powinien mieć swobodny dostęp do wszystkich plansz i piosenek w niej zawartych, dlatego niezbędne jest przejście całej gry przed rozpoczęciem nauki i zaplanowaniem lekcji.

Małgorzata Gregorkiewicz