Biblioteka Multimedialna

Recenzja programu multimedialnego

Testy kwalifikacyjne z języka angielskiego to program, którego zadaniem jest w 65 minut ocenić stopień znajomości języka angielskiego użytkownika. Po wykonaniu testu poza wynikiem można przeanalizować własne błędy, zapoznać się z diagnozą oraz zaleceniami.

Po zalogowaniu się do programu należy kliknąć na start i rozpocząć testowanie swojej wiedzy. Na część pierwszą składa się rozumienie tekstu słuchanego, część druga sprawdza znajomość gramatyki (struktur gramatycznych, związków leksykalnych oraz umiejętność komunikowania się). Zanim przystąpi się do testu, można rozwiązać przykładowe zadania.

Producentem programu jest Premiere Multimedia.

Program przeznaczono dla osób przygotowujących się do matury, egzaminów FCE, rozmów kwalifikacyjnych w sprawie pracy lub chcących sprawdzić swój poziom wiedzy.

Dodatkową zaletą programu jest możliwość wydrukowania szczegółowego raportu z testu, który poza danymi użytkownika zawiera statystykę odpowiedzi oraz ocenę. Można również wydrukować certyfikat potwierdzający poziom językowy użytkownika oraz zaświadczenie o uczestnictwie w sesji testowej.

Dzięki wyżej wymienionym funkcjom program jest nieoceniony dla nauczycieli, gdyż ułatwia szybkie zdiagnozowanie poziomu uczniów, co jest szczególnie ważne w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole. Na podstawie wyników nauczyciel może wybrać podręcznik najbardziej odpowiadający potrzebom danej klasy. W przypadku uczniów, którzy uzyskali niskie wyniki, nauczyciel po przeanalizowaniu diagnozy oraz zaleceń zaproponowanych przez program może pomóc słabszym uczniom dorównać do poziomu reszty klasy.

Testy kwalifikacyjne z języka angielskiego powinny znajdować się w każdej bibliotece szkolnej, aby umożliwić uczniom sprawdzenie swojej wiedzy, a nauczycielom ułatwić pracę.

Anna Barańska