Biblioteka Multimedialna

Uwagi o programie Błyskawiczny kurs ortografii polskiej

Bardzo dobry program do wspomagania nauki ortografii wykorzystujący nowoczesne metody szybkiego zapamiętywania. Wymaga od ucznia systematyczności i codziennych ćwiczeń. Najwłaściwsze wydaje się zastosowanie programu do indywidualnej pracy ucznia.

Nauka polega na wpisywaniu wyrazów dyktowanych przez program. Pisownia jest objaśniona lub skojarzona z pisownią wyrazów pokrewnych. Program automatycznie sprawdza zapis, ocenia i planuje powtórki. Częstotliwość pojawiania się danego wyrazu w powtórkach uzależniona jest od poprawności zapisu. Początkowo program planuje utrwalenie nowych wiadomości po 2 - 3 dniach, jeśli jednak uczeń popełnił błąd wyraz pojawi się już tego samego dnia, a następnie będzie się pojawiał stosunkowo często, by uczeń mógł zapamiętać jego obraz graficzny. Ćwiczenia stosowane systematycznie (najlepiej codziennie) szybko dają oczekiwane rezultaty.

Program można wykorzystać w czytelni szkolnej. Istnieje możliwość, by korzystało z niego wielu użytkowników. Innym sposobem zastosowania Błyskawicznego kursu ortografii polskiej są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze lub korekcyjno - kompensacyjne. Tu jednak trzeba liczyć się z wydłużeniem czasu nauki zarówno z powodu organizacji pracy (zajęcia takie nie odbywają się zwykle codziennie), jak i z dosyć szybkiego męczenia się młodzieży borykającej się z trudnościami, tym bardziej, że nieprzeprowadzone w wyznaczonym przez program czasie powtórki się kumulują. Uczeń korzystający z programu niesystematycznie może łatwo się zniechęcić ilością zaplanowanych powtórek.

Na lekcjach języka polskiego nie widzę możliwości wykorzystania programu. Zakłada on bowiem indywidualną pracę, najlepiej codziennie, a nie wydaje się możliwe codzienne korzystanie polonisty z pracowni komputerowej wyposażonej w tyle stanowisk ilu jest uczniów w klasie. Nie wydaje się to również uzasadnione pedagogicznie. Pewną trudność w korzystaniu z programu sprawia fakt, ze nie wszystkie jego elementy przetłumaczono na język polski. Już na poziomie podstawowym (a także zaawansowanym) menu jest po angielsku. Podobnie przy zapisywaniu nowego użytkownika pojawia się okno dialogowe w tym języku. Wydaje się, że program do nauki języka ojczystego powinien być staranniej pod względem językowym przygotowany.

Radosława Górska