Biblioteka Multimedialna

Recenzja programu Błyskawiczny kurs ortografii polskiej

„Błyskawiczny kurs ortografii polskiej” to program kształcący, usprawniający umiejętność poprawnego pisania oraz sprawdzający wiedzę z zakresu ortografii.

Kształcenie:
  • Program zawiera minimum wiedzy ortograficznej obejmującej podstawowe zasady pisowni wraz z przykładami (nie wszystkie i niezbyt precyzyjnie podane).
  • Program obejmuje również zbiór homofonów, wyrazów podobnie brzmiących i mających podobne znaczenie, do których istnieją odwołania podczas ćwiczeń. Należy jednak podkreślić, że istnieje reguła, iż homofonów nie utrwala się równocześnie, ponieważ połączenie ich w pary doprowadza do niepewności podczas zapisu. Na przykład równoczesne utrwalanie zwrotu: „karze ludzi” i „ każe ludziom” może doprowadzić do utworzenia nieistniejących do tej pory związków czasowych i powodować niepewność w wyborze prawidłowego zapisu w przyszłości.
  • Słabą stroną programu jest brak zbioru wyrazów do zapamiętania z zakresu podstawowych ortogramów: rz- ż, ch-h, ó-u, bez objaśnionej pisowni. Właśnie wyrazy, w przypadku których nie można przywołać zasad, odwołać się do wyrazu pokrewnego ani innego skojarzenia sprawiają uczniom największy kłopot. To one najbardziej nadają się do utrwalania metodą pamięciową, poprzez wzrokowe zapamiętywanie obrazu graficznego.

Biegłość w poprawnym pisaniu:
Program zakłada, że poprzez wielokrotne pisanie wyrazów, porównywanie ich z wzorami, dojdzie do trwałego zapamiętania ich pisowni. Ta część programu jest opracowana prawidłowo od strony metodycznej. Nie zawsze powtórki z „nauki” korelują z ilością i jakością popełnianych błędów – program jako błąd rejestruje np. literówki, a nie tylko błędy ortograficzne. Duża liczba powtórek może zniechęcić do ćwiczeń zwłaszcza, że program nie ma elementu motywującego – nagrody, jedynie informację nagradzającą w formie - „brawo”. Łagodne stonowane barwy, brak przeładowania graficznego okna są walorem programu, sprzyjaja koncentracji. Ciepły głos lektorki, właściwa intonacja i tempo dyktowania – profesjonalne. Natomiast odwołanie do zasady – „podpowiedź” mogłaby się pojawiać równocześnie z wzorem prawidłowo napisanego wyrazu i głosem lektora, a nie wcześniej.

Sprawdzanie umiejętności:
W programie założono, że ta osoba, która popełnia więcej błędów wykonuje więcej ćwiczeń w „powtórkach”. Rozłożenie w czasie powtórek jest zgodne z teorią zapamiętywania, ale nawarstwianie się ćwiczeń nie mobilizuje do wysiłku, wręcz gasi zapał. Ogranicza także możliwość korzystania z programu podczas zajęć np. terapeutycznych, ze względu na czas trwania jednego ćwiczenia. Mimo, że program zakłada użytkowanie przez kilku uczestników, to w zasadzie nadaje się do pracy indywidualnej i tak należy go traktować. Istnieją trudności z zapisem danych dla drugiego czy trzeciego uczestnika Od tej strony program jest niedopracowany, zbyt skomplikowany. Mimo tych kilku niedociągnięć „Błyskawiczny kurs ortografii” jest jednym z lepszych programów dla młodzieży starszej w uczeniu się ortografii i służącym do nabierania biegłości w stosowaniu zasad ortograficznych. Należy traktować go jako program uzupełniający, wspierający, służący do ćwiczeń zakresie nauki ortografii. Usprawnia on bowiem również percepcję i pamięć wzrokową poprzez wielokrotne wyświetlanie prawidłowego wzoru wyrazów z ortogramami i sprzyja tworzeniu się trwałego obrazu graficznego wyrazów w mózgu. Polecam go zatem wszystkim uczniom mającym trudności z ortografii, wynikłe z zaniedbania, a także uczniom dyslektycznym.

Adamina Pelczar