Biblioteka Multimedialna

TytułData dodania
1.Cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10 i 1002007-06-14
2.Dodawanie liczb całkowitych2007-06-14
3.Widoma wędrówka Słońca nad widnokręgiem2007-06-14
4.Die Farben2007-04-18
5.Grün und blau, Katze: miau2007-04-18
6.Meine Familie2007-04-18
7.Stopniowanie przymiotników2007-03-27
8.Nouns and adjectives2007-03-27
9.Stopniowanie przymiotników2007-03-27
10.Polska i świat w latach 1980-19812006-05-19
11.Nieubłagany polonista szykuje mi niewiadomy los2006-05-11
12.Buying Food2006-04-24
13.Asking and giving directions2006-04-24
14.Hobby (2)2006-04-21
15.My family2006-04-21
16.Cywilizacja Franków (VI–IX w.)2006-04-06
17.Techniki algorytmiczne2006-03-29
18.Przekształcanie wyrażeń algebraicznych2006-03-24
19.Powtórzenie wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym2006-03-13
20.Manewry w ruchu drogowym2006-03-13
21.Sztuka klasycystyczna2006-03-07
22.Perswazja i manipulacja, czyli o reklamie2006-03-07
23.Okupacja niemiecka ziem polskich2006-02-28
24.Jak opisać ruch?2006-02-28
25.Prostokątny układ współrzędnych2006-02-16
26.Stwórcze działanie Boga w świecie2006-02-15
27.Berlin - Besichtigung2006-02-15
28.Poznajemy zjawisko magnetyzmu2006-02-03
29.Międzyklasowy konkurs o miano Bystrzaka drugoklasisty2006-01-02
30.Z komputerem mogę uczyć się i bawić2006-01-02
31.Turniej ortograficzny2005-12-12
32.Mistrzostwa Koziołka Matołka2005-11-16
33.Dzieci na drodze2005-11-16
34.Przekształcanie wykresów funkcji2005-09-27
35.Odczytywanie z wykresu własności funkcji2005-09-22
36.Funkcja kwadratowa - powtórzenie i utrwalenie2005-09-22
37.Konstrukcja dwusiecznej kąta2005-07-05
38.Ćwiczenia utrwalające przekształcanie wzorów2005-07-05
39.Cyrkulacja atmosfery w strefie międzyzwrotnikowej2005-06-29
40.Budowa litosfery i zachodzące w niej procesy geologiczne2005-06-29
41.Jaka jest nasza planeta?2005-06-29
42.Budowanie prostych elementów konstrukcyjnych za pomocą programu Eli 2.02005-06-21
43.Wyprawa ratunkowa2005-06-21
44.Ortograficzne zawody sportowe2005-06-21
45.Z muzyką przez wieki2005-06-07
46.Wyruszamy w niezwykłą podróż z Ortofrajdkiem2005-05-11
47.Lebensmittel2005-05-06
48.Im Supermarkt2005-05-06
49.Hobby2005-03-29
50.Konkurs słowotwórczy2005-03-14
51.Historia książki2005-03-14
52.Reportaż jako forma wypowiedzi dziennikarskiej2005-03-14
53.Na gumowych kołach2005-03-08
54.Znaki drogowe2005-03-08
55.Turniej wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego2005-03-08
56.The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde2005-01-31
57.Directions2004-09-01
58.Describing People2004-09-01
59.Kolejność wykonywania działań2004-05-19
60.Poznajemy "Treny” Jana Kochanowskiego i opisujemy Orszulkę2004-05-05
61.Podstawowe figury płaskie - punkt, prosta, półprosta, odcinek2004-04-28
62.Kąt środkowy i kąt wpisany2004-04-28
63.The weather2004-04-19
64.What's the weather like?2004-04-19
65.When is your birthday?2004-04-19
66.Parts of the body2004-04-13
67.What's your name?2004-04-13
68.Turniej matematyczny rozwijający sprawne liczenie w zakresie 1002004-04-05
69.Uczę się bezpiecznie poruszać po drogach2004-04-05
70.Obliczanie iloczynów w zakresie 252004-04-05
71.Utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów z "ó” i "u”2004-03-30
72.Utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 202004-03-29
73.Utrwalenie poprawnej wymowy i pisowni wybranych samogłosek2004-03-29
74.Cykl scenariuszy lekcji języka polskiego w klasie IV z wykorzystaniem programu Język polski P4 eduRO2004-03-23
75.Jakie są wspólne cechy istot żywych?2004-03-23
76.Hamowanie pojazdów2004-02-09
77.Jak zachowujemy się na drodze?2004-02-09
78.Manewry na drodze2004-02-09
79.Algorytmy - co to takiego?2003-11-10
80.Moje pierwsze kroki w grafice "żółwia"2003-11-10
81.Projekt ulicy - grafika "żółwia"2003-11-10
82.Ulubione zwierzęta domowe2003-11-10
83.Stany skupienia wody2003-07-09
84.Pory roku jako nastpstwo ruchu obiegowego Ziemi2003-07-09
85.Scenariusz zajęć terapii dysleksji dla uczniów klas gimnazjalnych - pisownia ch - h2003-07-09
86.Scenariusz zajęć terapii dysleksji dla uczniów klas gimnazjalnych - pisownia ó - u2003-07-09
87.Obliczenia procentu danej liczby2003-06-10
88.Scenariusz zajęć dla uczniów dyslektycznych - utrwalanie pisowni wyrazów z rz-ż2003-05-20
89.Prostopadłościan i sześcian2003-05-08
90.Liczby pierwsze i złożone2003-05-08
91.Siatki prostopadłościanów2003-05-08
92.Hierarchia aktów prawnych w Polsce2003-02-27
93.Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy2003-02-27
94.Umowy cywilnoprawne w życiu obywatela2003-02-27
95.Scenariusz lekcji o Trenach Jana Kochanowskiego2003-02-13