HOME WSTĘP KSIĘGI FOTO HISTORIA AUTORZY MAPA

Foto - Elementy Euklidesa

W tej części witryny zostaną przedstawione w porządku hronologicznym różne fotografie Elementów Euklidesa wraz z krórkimi komentarzami.

Jeden z najstarszych i najbardziej kompletny wykresów z Elementów Geometrii Euklidesa. Nimniejszy manuskrypt umieszczony jest na Uniwersytecie w Pensylwanii. Wykres przedstawia Twierdzenie 5 Księgi II.
Elementy Euklidesa - rękopis z 888 r. n.e. został skopiowany przez Stephena w Konstantynopolu i od 1804 są w zbiorze Bodleian Library.Przedstawione jest na zdjęciu dwa podania księgi pierwszej. Z lewej Podanie 21 natomiast z prawej Podanie 22
Prawdopodobnie jest to rękopis watykański - przedstawione jest tu Podanie 47 Księgi I. A dokładnie dowiedzenie Twierdzenia Pitagorasa przez Euklidesa.
Rękopis bliżej nie określony. Przedstawione są tu twierdzenia 31 - 33 Księgi XI.
Manuskrypt przedstawiający tłumaczenie Elementów Euklidesa z języka arabskiego na język łaciński, dokonany przez angielskiego profesora, filozofa Adelard Bath. Rękopis ten został ukończony dokładnie 4 grudnia 1480 roku.
Pierwszy drukowane wydanie Elementów w języku łacińskim przetłumaczone z arabskiego dokonane przez Erhard Ratdolt w 1482 w Wenecji.
Tekst Grecki tłumaczony przez Simona Grynaeus - Bazylea 1533 rok.
Euclid Elementorum geometricorum Libri XV 1558
Euclidis Elementorum libri XV - Rzym Vincentium Accoltum, 1574.
Pierwszy angielsko języczny druk Elementów Euklides było przez głośnego matematyka i uczonego, Johna Duant, w 1570. Ta książka została zaprojektowana z puknięciami - wzlotem, by pokazać propozycje w trzech wymiarach.
Przełomowe i bardzo ciekawe tłumaczenie Elementów edycja Olivera Byrne. Ta niezwykła i atrakcyjna edycja Elementów została opublikowana w 1847 w Anglii, zredagowanej przez nieznanego matematyka nazwanego Olivera Byrne. To on przetłumaczył sześć pierwszych ksiąg. Edycja Elementów tłumaczenia Byrne odróżniała ją od innych tłumaczeń tym, iż Oliver Byrne usiłował przedstawić dowody Euklides za pomocą obrazów, używając jak najmniej tekstu.
Fotografie przedstawiają wstęp do polsko języcznej edycji Elementów Euklidesa - przekładu pióra J. Czecha, pod oryginalnym tytułem "Euklidesa początków Geometryi Xiąg ośmioro", wydanego w Wilnie 1807r. Jest to powszechnie używany podręcznik do geometrii z którego prawdopodobnie uczył się Mickiewicz, gdy w pierwszym roku swych uniwersyteckich studiów uprawiał nauki matematyczno - przyrodnicze.
Zebrał i opracował: Paweł Pietroń

© Copyright by Paweł Pietroń 2004 - 2019
ppietron@gmail.com