HOME WSTĘP KSIĘGI FOTO HISTORIA AUTORZY MAPA
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

KSIĘGA IV: definicje twierdzenia

Księga VI - Definicje:
Definicja 1.
Mówi się że figura prostokreślna wpisuje się w figurę prostokreślną, wtedy kiedy każdy kąt figury wpisanej dotyka się każdego boku figury, w który się wpisuje.
Definicja 2.
Podobnie się mówi, że figura opisuje się na figurze, kiedy każdy bok figury opisanej dotyka każdego kąta figury na której się opisuje.
Definicja 3.
Figura prostokreślna wpisuje się w koło, kiedy każdy kąt figury wpisanej dotyka okręgu koła.
Definicja 4.
Figura prostokreślna opisuje się na kole kiedy każdy bok figury opisanej dotyka okręgu koła.
Definicja 5.
Podobnież koło wpisuje się w figurę prostokreślną, kiedy każdy bok figury w którą koło się wpisuje, dotyka okręgu koła.
Definicja 6.
Koło opisuje się na figurze prostokreślne wtedy gdy okrąg dotyka do każdego kąta figury na której opisujemy koło.
Definicja 7.
Mówi się, że linie proste kreśli się w kole, gdy jej końce są na okręgu danego koła.

Księga VI - Twierdzenia:
Twierdzenie 1.
W danym kole wykreślić linię prostą równą danej linii prostej, która nie jest większa od średnicy koła.
Twierdzenie 2.
W dane koło wpisać trójkąt równoramienny względem danego trójkąt.
Twierdzenie 3.
Na danym kole opisać trójkąt równokątny względem danego trójkąta.
Twierdzenie 4.
W dany trójkąt wpisać koło.
Twierdzenie 5.
Na danym trójkącie opisać koło.
Twierdzenie 6.
W dane koło wpisać kwadrat.
Twierdzenie 7.
Na danym kole opisać kwadrat.
Twierdzenie 8.
W dany kwadrat wpisać koło.
Twierdzenie 9.
Na danym kwadracie opisać koło.
Twierdzenie 10.
Wykreślić trójkąt równoramienny, którego każdy kąt przy podstawie byłby podwojeniem kąta trzeciego.
Twierdzenie 11.
W dane koło wpisać pięciokąt równoboczny i równokątny.
Twierdzenie 12.
Na danym kole opisać pięciokąt równoboczny i równokątny.
Twierdzenie 13.
W dany pięciokąt równoboczny i równokątny wpisać okrąg.
Twierdzenie 14.
Na danym pięciokącie równoboczny i równokątny opisać koło.
Twierdzenie 15.
W dane koło wpisać sześciokąt równoboczny i równokątny.
Twierdzenie 16.
W dane koło wpisać piętnastokąt równoboczny.

© Copyright by Bronisław Pabich 2002 - 2019
pabich@interklasa.pl