Atlas wybranych obiektow fotointerpretacyjnych (kospekt lekcji)

Dział: Mapa.
Klasa I gimnazjum i I liceum ogólnokształcącego.

Temat lekcji poprzedniej: Powtórzenie o skali i podziałce.

Temat lekcji: Mapa źródłem informacji geograficznej.

Temat lekcji następnej: Kartograficzne przedstawianie cech jakościowych i ilościowych na mapach.

    

           Zdjęcie lotnicze to obraz powierzchni Ziemi wykonany aparatem fotograficznym z samolotu. Zdjęcie lotnicze jest rzutem środkowym danego obiektu. Pojedyncze zdjęcie nazywamy fotogramem. Fotogram stanowi bogaty zbiór informacji obiektywnych o sfotografowanej powierzchni oraz pozwala na wykonywanie na nim pomiarów. Fotogramy mogą być czarno-białe (panchromatyczne), barwne lub podczerwone.

Fotointerpretacja polega na rozpoznawaniu obiektów znajdujących się na zdjęciach. W pierwszej kolejności sprawdza się obiekty, których rozpoznanie i położenie nie nasuwa żadnych wątpliwości. Następnie drobne szczegóły i ich poszczególne części. Niektóre obiekty, jak zabudowania, drzewa itp., rozpoznaje się na podstawie ich cienia. Wygląd obiektów na zdjęciach i tonacja obrazu, zależą od pory dnia i pory roku. [Więcej...>>>]

Zdjęcia obejmują obszar Olecka i okolic.  

rynek Rynek w centrum miasta otoczony zwartą zabudową. Po lewej stronie długi dom mieszkalny, u góry pojedyncze kamienice. W środku otoczony wysokimi drzewami kościół. w dolnej części zdjęcia park. Widoczne alejki, krzewy i drzewa.
domki Niskie zabudowania widoczne są dzięki charakterystycznym kształtom oraz położeniu zwykle wzdłuż ulic i dróg. Na zdjęciu domki jednorodzinne z ogródkami. W środku ciemny staw otoczony drzewami.Po prawej stronie baraki i  eksploatacja żwiru.
bloki Wysokie domy mieszkalne rzucają długi cień. Charakterystyczne płaskie, szare dachy. Przed domami zaparkowane samochody. Widoczne są także niskie zabudowania mieszczące sklepy.
droga, kolej Linie komunikacyjne są w tonie szarym. Kolej przedstawia się jako wyraźna linia prosta z urządzeniami wzdłuż torów. Drogi są koloru jasno-szarego, obramowane z obu stron liniami rowów. Zakręty są bardziej ostre niż na liniach kolejowych. Doskonale są widoczne drzewa rosnące przy drogach. W dolnej części zdjęcia widoczny wiadukt kolejowy. W centrum skrzyżowanie. W prawym górnym rogu podmokła łąka przecięta uregulowaną rzeką. U góry zbiorniki gazowni miejskiej.
stadion Stadion otoczony parkiem. Wyrażnie widoczne są jasne części boiska, przy bramkach, ze zniszczoną trawą. Nad jeziorem plaża miejska z pomostem i skocznią. Środek zdjęcia przecina łukiem dawna kolejka wąskotorowa.
osrodek_wypoczynkowy Ośrodek wypoczynkowy położony wśród drzew liściastych. Nad brzegiem jeziora jasna piaszczysta plaża z pomostem.
namioty Pole namiotowe na leśnej polanie otoczonej drzewami. Jasne namioty ustawione obok siebie. Po prawej stronie zdjęcia droga gruntowa. W górnej części zdjęcia, za drogą gruntową  pole uprawne zasiane zbożem z wyraźnymi śladami nawożenia (ciemniejsze pasy ).
gospodarstwo Gospodarstwa rolne. Budynek mieszkalny można rozpoznać po kominie. Do zabudowań prowadzi droga gruntowa (szara i biała linia). Po prawej stronie ślady po zebranych kopkach siana.
mostek Drewniany mostek,  widoczny w środku zdjęcia. Szare plamy wzdłuż brzegu jeziora to bujna roślinność wodna. Po lewej stronie wysokie, stare drzewa. Z jeziora wypływa rzeka. Wzdłuż brzegów drzewa. U góry domki jednorodzinne z płaskimi dachami. Nad jeziorem przystań żeglarska.
pola_uprawne Pola uprawne odznaczają się prostokątnymi kształtami. Nadają terenowi wygląd szachownicy. Rola świeżo zaorana ma odcień ciemny. W miarę wzrastania zasiewów każda uprawa daje inny stopień szarości.
lasy Lasy iglaste mają odcień ciemniejszy a liściaste jaśniejszy. Także kształt cienia informuje o rodzaju drzew. Krzaki pojedyncze są jako drobne ciemne punkty bez cieni. Przez środek przebiega droga z nawierzchnią asfaltową.
laka Łąki rozpoznaje się po jednostajnym, szarym odcieniu i nieregularnych granicach.   Podmokłe bagna mają odcień ciemniejszy, suche jaśniejszy. Przy rowie melioracyjnym (ciemna linia) rząd drzew. Jasna regularna plama w centrum zdjęcia to pole po żniwach.
zwirownia Żwirownia - miejsce eksploatacji złóż żwiru. Wyraźnie widoczne dwa wyrobiska z jasnymi liniami dróg dojazdowych. Na dole ciemna powierzchnia jeziora. Wody głębokie mają odcień ciemniejszy a płytsze jaśniejszy. W wielu miejscach widoczna linia brzegowa z rzędami drzew lub krzakami. Po lewej stronie przy drodze domki pracownicze z budynkami gospodarczymi. Obok ogródki działkowe.
Wykorzystano fotogramy (jawne) poligonu fotointerpretacyjnego - Olecko - wykonane 19 czerwca 1970 roku przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne.
Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:    J.Kunicki