.

KLIMATY ZIEMI

.

.

 

.

 

* Strefy równikowej
* Strefy zwrotnikowej
* Strefy podzwrotnikowej
* Strefy umiarkowanej
* Obszarów    okołobiegunowych
* Mapa klimatów
* Mapa stref klimatycznych
* Mapa rekordów klimatu

* Prognozowanie klimatu?
* System klimatyczny
* Zmiany klimatu a poziom morza
* Wpływ klimatu na rolnictwo
* Rola gazów cieplarnianych

 

.

 

Klimat jest składnikiem kompleksu geograficznego, który wywiera decydujący wpływ na jego dynamikę, regulując obieg wody i substancji mineralnych, kształtowania się rzeźby, rozmieszczenia organizmów i gleb. Jest on zjawiskiem złożonym i zmiennym w czasie. Klimat, to najbardziej abstrakcyjne pojęcie w geografii.

.

.

* Zdjęcia satelitarne
* Mapy synoptyczne
* Wetterzentrale
* Worldwide weather charts
* Donnerwetter

Zapisz na dysk Zapisz na dysk diagramy klimatyczne 120 stacji meteorologicznych (w pliku Excel,  lub spakowane RAR)

.

           Charakterystykę klimatu opieramy na średnich wartościach - stąd trudności w nauczaniu. Natomiast pogodę przeżywamy i odczuwamy bezpośrednio. Stąd nauka o klimacie musi opierać się na poznaniu stanów pogody.

           LO Olecko

Instytut Meteorologii IMGW i Gospodarki Wodnej

World Meteorological WMO Organization

Institut für Meteorologie Institut für Meteorologie der Freien Univ. Berlin

Meteo MeteoFrance France

Atlas chmurMeteorologia

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:    J.Kunicki