Azja

Nazwa wulkanu Położenie Pierwsza
erupcja
Liczba
erupcji
Ostatnia
erupcja
Wysokość
w m n.p.m
Kluczewska Sopka Rosja (Kamczatka) 1697 72 1993 4750
Kerinci Indonezja (Sumatra) 1838 15 1971 3805
Fudżi Japonia (Honsiu) 1850 p.n.e. 17 1707 3776
Semeru Indonezja (Jawa) 1818 58 1981 3676
Slamet Indonezja (Jawa) 1772 36 1974 3428
Raung Indonezja (Jawa) 1586 46 1977 3332
Dempo Indonezja (Sumatra) 1817 23 1974 3159
Tołbaczyk, Płaski Rosja (Kamczatka) 1740 24 1976 3140
Bezimienny Rosja (Kamczatka) 1955 19 1995 3085
Gede Indonezja (Jawa) 1747 21 1957 2958
Merapi Indonezja (Jawa) 1006 60 1976 2911
Alwaczyńska Sopka Rosja (Kamczatka) 3566 p.n.e. 16 1945 2741
Asama-yama Japonia (Honsiu) 695 81 1973 2542
Yade-dake Japonia (Honsiu) 1585 26 1952 2455
Mayon Filipiny (Luzon) 470 48 1993 2421
Bromo Indonezja (Jawa) 1804 51 1980 2329
Mutnowska Sopka Rosja (Kamczatka) 1848 16 1961 2324
Guntur Indonezja (Jawa) 1690 25 1847 2249
Chokai Japonia (Honsiu) 578 16 1974 2230
Tokachi-dake Japonia (Hokkaido) 240 p.n.e. 13 1962 2077
Zao Japonia (Honsiu) 884 31 1939 1841
Kelud Indonezja (Jawa) 1000 33 1967 1731
Gamalama Indonezja (Halmahera) 1538 61 1980 1715
Kirishima-yama Japonia (Kiusiu) 742 44 1979 1700
Lamongan Indonezja (Jawa) 1799 42 1953 1651
Iwaki Japonia (Honsiu) 1597 24 1863 1625
Aso-san Japonia (Kiusiu) 553 130 1980 1592
Karymska Sopka Rosja (Kamczatka) 6223 p.n.e. 35 1979 1486
Sakura-jima Japonia (Kiusiu) 708 45 1955 1118
Tarumai Japonia (Hokkaido) 6950 p.n.e. 34 1978 1024
Krakatau Indonezja (Krakatau) 1680 31 1980 813
Taal Filipiny (Luzon) 1572 33 1977 400
Koriacka Sopka Rosja b.d. b.d. b.d. b.d.
Inerie Indonezja

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Kluczewska Sopka, Kluczewskaja sopka, czynny wulkan w Federacji Ros., na Kamczatce; wys. 4750 m; najwyższy i najbardziej aktywny w Eurazji; zbud. z andezytowo-bazaltowej lawy (typ stratowulkanu); regularny stożek z kraterem na wierzchołku; 84 boczne wulkany i kratery; wieczne śniegi i lodowce; na stokach fumarole i solfatary; od 1697 zanotowano ponad 70 erupcji, w tym ok. 50 silnych; ostatni wybuch 1993; u podnóża stacja wulkanologiczna.

Kerinci, dawniej Kerintji, czynny wulkan w Indonezji, najwyższy szczyt Sumatry, w górach Barisan; wys. 3805 m; od 1838 zanotowano 15 erupcji, ostatnia 1971.

Fudżi, Fuji-san, wulkan na wyspie Honsiu, najwyższy szczyt Japonii, na pd.-zach. od Tokio; wys. 3776 m; średnica krateru 600 m, głęb. 200 m; wierzchołek przez większą część roku pokryty śniegiem; u podnóża lasy bukowe; ostatni wybuch 1707; wchodzi w skład Parku Nar. Fuji-Hakone-Izu (zał. 1936, pow. 12,3 tys. km2); święta góra Japończyków, odwiedzana przez tysiące pielgrzymów i turystów; ulubiony motyw jap. sztuki i symbol jap. krajobrazu.

Semeru, czynny wulkan w Indonezji, najwyższy szczyt Jawy, na pd. od m. Surabaya; wys. 3676 m; bardzo aktywny, od 1818 zanotowano 58 erupcji; ostatni wybuch 1981.

Dempo, wulkan w Indonezji, na wyspie Sumatra, w górach Barisan; wys. 3159 m; od 1817 zanotowano 23 erupcje; ostatni silny wybuch 1974.

Tołbaczyk, masyw wulk. na płw. Kamczatka, w azjat. części Federacji Ros.; zbud. z andezytów i bazaltów (stratowulkan); wys. do 3682 m (T. Ostry); czynny wulkan T. Płaski (wys. 3140 m) i ponad 120 stożków bocznych; 1975 76 silne wybuchy.

Merapi, czynny wulkan w Indonezji, w środk. części Jawy; wys. 2911 m; na stokach pola ryżowe; ostatni wybuch 1976.

Bromo, czynny wulkan w Indonezji, we wsch. części Jawy; wys. 2581 m; leży wewnątrz rozległej kaldery Tengger o średnicy ok. 20 km; zbud. z bazaltów i andezytów. W XIX i XX w. zanotowano kilkadziesiąt wybuchów.

Aso-san, czynny wulkan w Japonii, na wyspie Kiusiu; ma rozległą kalderę o pow. ok. 450 km2, z której wyrasta 5 stożków wulk.: Taka-dake 1592 m (najwyższy), Eboshi, Kijima, Neko-dake i czynny Naka-dake ostatni wybuch 1980; w czasach hist. 130 wybuchów Aso-San; na pn. stoku gorące źródła; stanowi część Parku Nar. Aso (zał. 1934, pow. 73 tys. ha).

Krakatau, Krakatoa, czynny wulkan w Indonezji, w Cieśn. Sundajskiej, między Sumatrą a Jawą; nadwodna część K. tworzy wyspę o pow. 10,5 km2, wys. do 813 m; ostatni wielki wybuch 27 VIII 1883 (jedna z największych katastrof wulk. w dziejach świata) spowodował olbrzymią falę mor. (tsunami) wys. do 36 m, która obiegła połowę kuli ziemskiej; ok. 40 tys. osób straciło życie; eksplozja K. wyrzuciła w powietrze 18 km3 materiału skalnego; popiół i gazy wulk. utrzymywały się w atmosferze ponad rok, powodując osobliwe zjawiska na niebie (niebieskie słońce, zielony księżyc); wybuch słyszano w promieniu ponad 3 tys. km; 1928/29 w pobliżu K. wynurzyła się nowa wyspa wulk. Rakata, wys. do 132 m; od 1680 zanotowano 31 erupcji, ostatnie 1950 52, 1972 73, 1980.

Tall, wulkan w Filipinach, na wyspie Luzon, na jeziorze T.; wys. ok. 300 m; średnica krateru 2300 m; stoki słabo nachylonego stożka, utworzonego z tufów, gęsto pocięte bruzdami erozyjnymi; ostatni wybuch 1991.

[Wstęp] [Ameryka] [Azja] [Australia] [Afryka] [Europa] [Inne]

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:    Paweł Mrozowski i Paweł Ostrowski