Biblioteka Multimedialna

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi programami multimedialnymi w Bibliotece Multimedialnej Interklasy. Otrzymaliśmy osiem programów od firmy SuperMemo World. Wśród nich są kursy językowe z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
Na uwagę zasługuje także program Fast Track to CAE - zaawansowany kurs języka angielskiego, polecany w szczególności osobom przygotowującym się do egzaminu Certificate in Advanced English, a także Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch, dzięki któremu można przygotować się do egzaminu i uzyskania dyplomu Zertifikat Deutsch - uznawanego na całym świecie świadectwa umiejętności porozumiewania się po niemiecku we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego i znajomości języka niemieckiego na poziomie średnim.
Zachęcamy do wypożyczania programów multimedialnych!

Zapraszamy do Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy

Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się nauczaniem i edukacją, a więc nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy i in. zatrudnionych w placówkach oświatowych do korzystania z zasobów Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy.

W Katalogu Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy umieściliśmy opisy multimedialnych programów edukacyjnych zgromadzonych w Bibliotece Multimedialnej Interkl@sy przekazanych przez producentów do testowania - obecnie jest ich 196.
W Katalogu znajdują się programy następujących firm: Aidem Media, Cartall, CD Projekt, DD Komputery/LANGMaster, De Agostini Polska, Edgard Multimedia, ELBOX, Impresja, L.K. Avalon, Optimus Pascal Multmimedia, Play, Premiere Multimedia, PSWD, SuperMemo World, Techland, Wiem Onet, WSiP, Wydawnictwo "Art CD", Wydawnictwo Europa oraz Young Digital Planet (większość tytułów dostępna jest w 3 egzemplarzach).

Teraz każdy może otrzymać egzemplarz takiego programu do przetestowania i wykorzystania w prowadzonej działalności edukacyjnej.

W zamian za bezpłatne udostępnienie programu nauczyciel zobowiązany jest opracować materiały metodyczno-dydaktyczne dotyczące wykorzystania konkretnego programu w praktyce np. scenariusz lekcji, uroczystości, program nauczania, konkurs, test lub sprawdzian.

Oczekujemy opracowań, które będą uwzględniały materiał zamieszczony w programie, a w szczególności wykorzystujących jego aspekt multimedialny i interaktywny. Testujący ma trzy tygodnie na zapoznanie się z programem, wykorzystanie go podczas prowadzonych zajęć – przetestowanie jego przydatności w działalności edukacyjnej – nauczaniu. W ciągu tygodnia od daty zwrotu programu zobowiązany jest przesłać na adres Fundacji Edukacji Ekonomicznej, gdzie ma swoją siedzibę Biblioteka Multimedialna Interkl@sy, opracowane materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (mail, dyskietka, płyta CD).

Materiał zostanie oceniony pod względem merytorycznym przez redakcję Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa oraz producenta programu. Każdy wartościowy, nowatorski pomysł i opracowanie zostanie opublikowane jako zasób na portalu. Redakcja portalu i producent zastrzegają sobie decyzję o publikacji opracowanych materiałów.

Wszystkie osoby, których opracowania zostaną umieszczone na portalu otrzymają zaświadczenie o publikacji.

Co zrobić aby móc przetestować program multimedialny?

Zamówienie
Konkretny, wybrany z Katalogu Biblioteki Multimedialnej, program multimedialny należy zamówić: Tekst umowy zostanie przesłany na podany adres e-mail.
Umowa
W umowie należy uzupełnić „wykropkowane miejsca”:
  • imię i nazwisko testującego (nauczyciela, bibliotekarza, pedagoga i in.);
  • nazwę, adres i telefon ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego, w którym jest zatrudniony;
  • liczbę zamówionych programów;
  • tytuły wypożyczanych programów;
  • datę sporządzenia umowy (program wypożyczany jest na 4 tygodnie od daty zawarcia umowy);
Pod umową należy:
  • złożyć odręczny podpis;
  • przystawić pieczątkę ośrodka zatrudniającego osobę testującą (nazwa, adres, telefon);
  • podać adres, pod który ma zostać wysłana przesyłka - adres ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego lub adres prywatny testującego.


Uzupełnioną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach należy wysłać na adres:
      Biblioteka Multimedialna Interkl@sy
      Fundacja Edukacji Ekonomicznej
      Al. Jerozolimskie 30 II p.
      00-024 Warszawa.
Kontakt

Bibliotekarz Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy
Fundacja Edukacji Ekonomicznej
Al. Jerozolimskie 30, II p.
00-024 Warszawa
tel./fax: (022) 828 06 71
(022) 828 44 21/22
e-mail: bibliotekarz@interklasa.pl