Biblioteka Multimedialna

Założenia Organizacyjne Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy

Biblioteka Multimedialna Interkl@sy działa przy Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa. Jest jednym z projektów realizowanych przez Program Interkl@sa.

Jej celem jest stworzenie kompletnego zbioru edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych na polskim rynku i promowanie ich zastosowania w nauczaniu. Biblioteka Multimedialna Interkl@sy jest dziełem tworzonym wspólnie przez Program Interkl@sa oraz producentów oprogramowania.

W ramach współpracy z Biblioteką Multimedialną Interkl@sy producenci przekazują bibliotece, na mocy umowy o współpracy, nieodpłatnie egzemplarze programów posiadających walory edukacyjne. Programy udostępniane są nauczycielom, pedagogom i innym osobom zajmującym się nauczaniem w celu przetestowania ich przydatności w działalności edukacyjnej na mocy odrębnej umowy. Wypożyczający zobowiązani są do opracowania materiałów metodyczno-dydaktycznych wykorzystania tego programu w praktyce edukacyjnej. Mogą one zostać opublikowane na łamach Portalu Interkl@sa.
W Katalogu Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy znajdują się opisy multimedialnych programów edukacyjnych przekazanych przez producentów do testowania wraz z odesłaniem do strony WWW producenta.

Biblioteka Interkl@sy zobowiązuje się:

  • utrzymywać katalog przekazanych do biblioteki produktów na Polskim Portalu Edukacyjnym wraz z odpowiednim przekierowaniem do stron WWW producentów;
  • inicjować i organizować powstanie bibliografii adnotowanej, której przedmiotem są opracowania na temat przekazanych produktów;
  • umożliwiać i organizować prace badawcze w zakresie zastosowania przekazanych produktów w edukacji;
  • udostępniać producentowi oprogramowania wszystkie wytworzone opracowania;
  • publikować opracowania na Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa po uprzednim skonsultowaniu się z producentem;
  • inicjować badania wdrożeniowe przekazanych produktów w szkołach, bibliotekach, świetlicach i innych placówkach związanych z edukacją.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do korzystania z zasobów Biblioteki – udostępnia ona najnowsze rozwiązania edukacyjne oraz umożliwia publikowanie na portalu opracowanych przez siebie materiałów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich producentów multimedialnych programów posiadających walory edukacyjne – Biblioteka jest wspaniałą formą promocji.

Informacje dotyczące działalności Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy, współpracy z producentami, oraz zasad testowania programów znajdują się na stronie Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy (http://www.interklasa.pl/bmi).

Zapraszamy do współpracy

Anita Rejch
Bibliotekarz Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy
Fundacja Edukacji Ekonomicznej
Al. Jerozolimskie 30, II p.
00-024 Warszawa
tel./fax: (022) 828 06 71
         (022) 828 44 21/22
e-mail: bibliotekarz@interklasa.pl