eTwinning Label Rozmiar: 16956 bajtów
eTwinning Quality Label

Zapraszamy do otwartego europejskiego projektu:
Zamki Europy

Rozmiar: 7038 bajtów

Celem projektu jest współpraca młodzieży i pogłębianie wiedzy w różnych dziedzinach: historii, kultury, architektury, języka .... Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie zamku, który znają i lubią zwiedzać. Końcowym efektem ma być wspólna witryna w języku angielskim z wizerunkami zamków Europy. Prace mogą być stworzone dowolną techniką - każdy środek sztuki jest dopuszczalny. Oprócz prac artystycznych zapisanych z użyciem technik komputerowych należy przedstawić krótki rys historyczny obiektu jak i informacje o legendach i duchach w nich zamieszkałych. Podzielcie się z innymi swoimi wrażeniami jakie odoświadczyliście podczas zwiedzania zamków znajdujących się w waszej okolicy.

Quality Label
W 2006 roku Krajowe Biuro Akcji eTwinning przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości Quality Label.

Organizator projektu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Patronat medialny nad projektem sprawuje portal Interklasa

Do współpracy zapraszają:
Młodzież Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
Marzanna Miąsko koordynator projektu (nauczyciel i doradca metodyczny)
Barbara Kułach i Małgorzata Paliga (nauczyciele języka angielskiego).
Temat
Znane i nieznane zamki Europy


Cel Celem projektu jest
Zadania do realizacji
Uczniowie wybierają zamek/ruiny zamku, który stanie się przedmiotem ich działań. Przygotowują: Język
angielski

Adresat
Uczniowie w wieku od 12 - 19 lat

Czas realizacji
Projekt otwarty

Sposób prezentacji
Wspólna witryna internetowa z wizerunkami zamków utworzona z nadesłanych materiałów.

Organizator
Gimnazjum nr 1
42-400 Zawiercie
ul. 11 Listopada 22

Kontakt
castles@go.pl
http://castles-of-europe.go.pl/

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg projektu:
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Zawierciu