Dzielenie obiektu

Animacja pokazuje podział obiektu na dwie części przy użyciu narzędzia "Nóż":

  1. kursor w kształcie "noża" zostaje przesunięty nad krawędź obiektu;
  2. w momencie ustawienia nad krawędzią "nóż" przyjmuje pionowy kształt.  Zostaje wciśnięty lewy przycisk myszki;
  3. trzymając dalej wciśnięty lewy przycisk myszki przesuwamy "nóż" po obiekcie, na którym powstaje linia pokazująca drogę "noża";
  4. po dojściu do krawędzi obiektu zostaje zwolniony lewy przycisk myszki. Obiekt został podzielony;
  5. po przełączeniu się na narzędzie wskaźnik następuje oddzielenie obu części obiektu od siebie.