Obrys

brys pozwala utworzyć serię linii koncentrycznych które rozchodzą się równomiernie od obiektu we wszystkie kierunki na zewnątrz lub do wnętrza, w zależności od wybranej opcji. Możesz wybrać jeden z trzech typów obrysu:
- Do środka - linie obrysu są dodawane do wnętrza obiektu, aż dojdą do jego środka (pierwszy kwadrat od lewej). W przypadku tej opcji możesz wybrać jedynie "Przesunięcie", które definiuje odległość pomiędzy kolejnymi liniami obrysu.
- Wewnątrz - linie obrysu są dodawane do wnętrza obiektu, podobnie jak w opcji "Do środka", jednak tutaj możesz zdefiniować liczbę powstałych w ten sposób obrysów, przy pomocy pola "Kroki" (środkowy kwadrat). Musisz także zdefiniować "Przesunięcie".
- Na zewnątrz - linie obrysu są dodawane na zewnątrz od obiektu, czyli jakby rozchodziły się od obiektu (prawy kwadrat).

Druga zakładka pozwala z kolei ustawić kolory które zostaną zastosowane do obrysów. Pierwsze pole definiuje kolor konturu, a drugie kolor wypełnienia dla "ostatniego" obrysu, pośrednie obrysy otrzymują kolory pośrednie między kolorem obiektu, a kolorem ostatniego obrysu. Kolory pośrednie są wybierane w zależności od wybranej ścieżki przejścia na kole kolorów.

Najciekawsze efekty obrysu można uzyskać stosując je do tekstu. Tekst z lewej strony został wypełniony tonalnie od koloru granatowego do żółtego. W takim przypadku istnieje możliwość zdefiniowania także dwóch kolorów obrysu, które zdefiniowano podobnie jak do obiektu, ale w odwrotną stronę.

Obrys utworzony dla obiektu jest z nim związany. Tak więc jakakolwiek modyfikacja obiektu powoduje także zmianę obrysu. Możemy jednak oddzielić obrys od obiektu poleceniem "Rozmieszczenie | Oddziel" (pod warunkiem, że jest wybrany obrys). Jeżeli utworzyłeś kilka obrysów, to są one jeszcze dodatkowo zgrupowane.

Litera "R" z prawej strony została obrysowana podwójnym obrysem z dużym przesunięciem. Następnie oddzieliłem obrys od obiektu i rozłączyłem grupę. Zaznaczyłem oba obrysy i ustawiłem kontur czerwony bez wypełnienia. Dla jednego z byłych obrysów ponownie zastosowałem obrys, jednak tym razem z bardzo małym przesunięciem i 10 krokami do zewnątrz, a jako kolor konturu ostatniego obrysu wybrałem żółty. Oddzieliłem obrys i ponownie zaznaczyłem ten sam były obrys i utworzyłem dla niego następne obrysy i identycznymi ustawieniami, lecz tym razem do wewnątrz. Identycznie należy postąpić z drugim byłym obrysem, a także ustawić obrysy zewnętrzne dla samej literki.

Efektowny napis CorelDRAW, widniejący na pudełku, jest także utworzony przy pomocy obrysu. Tutaj jednak należy zastosować pojedynczy obrys zewnętrzny, który po oddzieleniu od obiektu trzeba wypełnić tonalnie. Jako typ wybierz "Liniowe", a kolory wypełnienia ustaw następująco:
- pozycja 0% - kolor ciemnoszary
- pozycja 20% - kolor jasnoszary
- pozycja 50% - kolor biały
- pozycja 80% - kolor jasnoszary
- pozycja 100% - kolor ciemnoszary
Radzę poeksperymentować z różnymi wypełnieniami.

Ten napis z kolei powstał przez utworzenie obrysu z trzema krokami. Następnie po oddzieleniu usunąłem oryginalny napis i rozgrupowałem obrysy. Najbardziej wewnętrzny będzie teraz tworzył tekst, który po wypełnieniu będzie tworzył jedność, a nie każda literka osobno. Po wypełnieniu wszystkich obrysów, zaznaczyłem środkowy i wybrałem dla niego kolor biały, aby stworzy wrażenie przerwy między tekstem, a obwódką.

(163 kB)