Rozwiązanie przykładu

Po narysowaniu odcinka, należy zaznaczyć końcowy węzeł i przekształcić segment w krzywą. Następnie przesuń punkty kontrolne tak jak na rysunku.