Rozwiązanie przykładu

Narysuj odcinek i przekształć go w krzywą (tak jak w pierwszym przykładzie). Następnie przesuń punkty kontrolne tak jak na rysunku.