Modyfikacja elipsy

Animacja pokazuje jaki wpływ na wygląd elipsy ma położenie wskaźnika myszki w chwili zwolnienia przycisku po przesunięciu węzła.

Gdy wskaźnik pozostanie wewnątrz elipsy to pozostanie ona wycinkiem, gdy natomiast wskaźnik będzie poza jej obwodem to otrzymamy łuk.