Modyfikacja gwiazdy

Animacja pokazuje jaki wpływ na wygląd gwiazdy może mieć przesunięcie jednego z węzłów (inne, podobne węzły zostaną analogicznie przesunięte).