Mapa serwisu

Opis programu CorelDRAW
Rysunek rastrowy a wektorowy
Ekran
Przydatne informacje
            Klawisze skrótów w programie CorelDRAW
Rysowanie prostych obiektów
            Animacja - "Tworzenie prostych obiektów"
Wybieranie kolorów
            Animacja - "Kopiowanie koloru z jednego obiektu do innego"
            Animacja - "Mieszanie kolorów"
            Animacja - "Wybór niestandardowego koloru"
Transformacje obiektów
            Animacja - "Wpływ charakterystycznych punktów na wygląd i położenie obiektu"
            Ćwiczenie - "Tworzenie logo firmy Corel"
Proste ćwiczenia
            Ćwiczenie 1
            Ćwiczenie 2
            Ćwiczenie 3
            Ćwiczenie 4
            Pobranie pliku z przykładami
Grupy obiektów
            Pobranie pliku z przykładami
Wstawianie tekstu
            Animacja - "Wstawianie i modyfikacja tekstu"
Wypełnianie kolorem lub deseniem
Nadawanie konturów
            Animacja - "Skalowanie konturów"
            Pobranie pliku z przykładami
Krzywe Béziera
            Animacja - "Zmiana położenia punktów kontrolnych"
            Animacja -"Symetryczność punktów"
Rysowanie linii i krzywych
Zmiana kształtów krzywych
            Animacja - "Kontur symetryczny"
            Animacja - "Kontur gładki"
            Animacja - "Kontur ostry"
   
         Ćwiczenie 1
            Ćwiczenie 2
            Ćwiczenie 3
            Ćwiczenie 4
Zmiana kształtów obiektów
            Animacja - "Modyfikacja elipsy"
            Animacja - "Modyfikacja gwiazdy"
Wyrównywanie obiektów
            Pobranie pliku z przykładami
            Pobranie pliku z przykładami
Zarządzanie obiektami
            Pobranie pliku z przykładami
Efekty
            Perspektywa
            Obwiednia
                        Pobranie pliku z przykładami
            Metamorfoza
                        Pobranie pliku z przykładami
                        Pobranie pliku z przykładami
            Głębia
                        Pobranie pliku z przykładami
            Obrys
                        Pobranie pliku z przykładami
            Soczewka
            Narzędzi interakcyjne
            Interakcyjna przezroczystość
            Interakcyjne wypełnienie
                        Animacja - "Zmiana położenia znaczników"
                        Animacja - "Przeciąganie kolorów"
Stosowanie efektów do tekstu
            Dopasowywanie tekstu do ścieżki
            Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów
            Tekst trójwymiarowy
Dzielenie i usuwanie
            Animacja -
"Podział obiektu na dwie części przy użyciu narzędzia »Nóż«"
            Animacja - "Pozostawienie wybranej części podczas dzielenia"
            Animacja - "Usunięcie części obiektu przy użyciu narzędzia
»Gumka«"
Precyzyjne rysowanie
            Przyciąganie do obiektów
                        Animacja - "Przyciąganie do obiektów"
            Linijki
                        Animacja - "Ustawianie punktu (0,0) na linijce)
                        Animacja - "Przeciąganie linijki"
                        Kalibracja linijek
            Siatka
            Prowadnice
Dokery i Teczki podręczne
            Menedżer obiektów
            Menedżer widoków
            Style grafiki i tekstu
            Symbole
            Menedżer skryptów i wzorców
            Dane obiektu
                        Tworzenie własnych formatów