Punkt (0,0) na linijce


Chwytając za punkt przecięcia linijek możemy ustawić punkt (0,0). Po puszczeniu linijki, dany punkt dokumentu zostanie ustawiony jako początek układu współrzędnych (0,0).