Kalibracja linijek

eżeli chcesz wyświetlić obiekty na ekranie w takiej samej wielkości w jakiej mają one występować w rzeczywistości kliknij prawym przyciskiem myszki ikonę lupy na pasku narzędzi, a następnie wybierz "Właściwości" Możesz też wybrać z górnego menu "Narzędzia | Opcje", a następnie "Przybornik" i "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)". Pojawi się wtedy okienko w którym znajdziesz przycisk umożliwiający kalibrowanie linijek (opis okienek opcji znajdziesz w rozdziale "Opcje").

Aby skalibrować linijki powinieneś przygotować wcześniej plastykową linijkę (najlepiej przezroczystą), a następnie:

  1. w okienku "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)" wybrać przycisk "Kalibruj linijki...";
  2. przyłożyć plastykową linijkę do ekranu poniżej poziomej linijki widocznej na ekranie (patrz zrzut ekranu poniżej), tak by wartość "0" na obu linijkach (ekranowej i plastykowej) pokrywały się;
  3. klikając strzałeczki w górę lub w dół, w sekcji "Rozdzielczość" dla ustawień "W poziomie", ustawić tak linijkę wyświetlaną na ekranie, by dokładnie pokrywała się z podziałką na linijce plastykowej;
  4. powtórzyć czynności, tym razem dla linijki pionowej;
  5. kliknąć przycisk "OK".

Aby narzędzie "Powiększenie" działało do rzeczywistych odległości zaznacz pole wyboru "Powiększanie w stosunku do skali 1:1" w okienku opcji "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)".