Przyciąganie do obiektów


W programie włączona została opcja przyciągania do obiektów. Rysowany biały prostokąt, gdy znajdzie się w pobliżu jednego z punktów przyciągania żółtego prostokąta, zostanie przyciągnięty do tego punktu.