Transformacje obiektów

Animacja przedstawia wpływ charakterystycznych punktów na wygląd i położenie obiektu:

  1. przeciągnięcie uchwytu zaznaczenia przekształciło kwadrat w prostokąt;
  2. ponowne kliknięcie na obiekcie spowodowało pojawienie się strzałek pozwalających na obrót obiektu, który następnie został obrócony względem swojego środka;
  3. przeciągnięcie jednej z podwójnych strzałeczek spowodowało zukosowanie obiektu.