Wstawianie tekstu

Animacja pokazuje jak można wprowadzić do dokumentu tekst i wykonać szybko kilka modyfikacji:

  1. wybieramy narzędzie "Tekst", a następnie klikamy w miejscu gdzie będziemy chcieli wprowadzić tekst;
  2. korzystając z klawiatury wpisujemy dowolny wyraz;
  3. aby zmienić rozmiar tekstu wybieramy narzędzie "Wskażnik", chwytamy za jeden z węzłów i przeciągamy go, aż uzyskamy zadowalający rozmiar wyrazu;
  4. jeżeli chcemy zwiększyć odstęp między znakami, to możemy wybrać narzędzie "Kształt", a następnie chwycić i przeciągnąć strzałkę w prawym dolnym rogu tekstu.