Kopiowanie kolorów

Animacja pokazuje sposób kopiowania kolorów z jednego obiektu do innego:

  1. chwytamy prawym przyciskiem obiekt źródłowy (czerwony prostokąt);
  2. trzymając ciągle prawy przycisk myszki, przeciągamy wskaźnik na obiekt docelowy (żółty prostokąt);
  3. zwalniamy przycisk myszki, pojawi się podręczne menu, z którego wybieramy interesującą nas opcję, czyli "Kopiuj wypełnienie tutaj". Obiekt docelowy otrzyma identyczne wypełnienie jak obiekt źódłowy.