Mieszanie kolorów

Animacja przedstawia sposób mieszania kolorów:

  1. chwytamy kolor który będziemy chcieli dodać (żółty) do koloru obecnego (granatowy) na palecie kolorów;
  2. z przytrzymanym dodatkowo klawiszem "Ctrl" przeciągamy wskaźnik myszki nad obiekt i zwalniamy przycisk myszki, tym samym dodając kolor żółty do granatowego;
  3. podobna czynność została powtórzona jeszcze dwókrotnie, by lepiej pokazać zmianę pierwotnego koloru obiektu.