Ewa Arciszewska   Ewaluator jako badacz procesu edukacyjnego x

Materiały szkoleniowe dotyczące roli ewaluatorów jako badaczy procesu edukacyjnego.
Autorka prowadziła na ten temat zajęcia w CODN.

 

 

Kopia dokumentu pozyskana i udostępniana przez Bibliotekę Cyfrową INTERKL@SY na serwerze bibliotecznym.

(dalej)