Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

 

Teodozjusz Fionik założył prywatne Muzeum Etnograficzno-Historyczne, które dziś znane jest pod nazwą Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Stałą ekspozycję  muzeum stanowią wnętrza zabytkowego domu Kondratiuków z 1925 r. oraz spichrz z 1935 r.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, warsztaty rękodzieła, śpiewu i tańca ludowego, koncerty, wydaje katalogi oraz kwartalnik krajoznawczy „Bielski Hostineć”. Przy Muzeum działa grupa śpiewacza „Żemerva”.

Muzeum w Studziwodach jest zintegrowane ze środowiskiem, z niego wyrasta, w  znacznym stopniu wpływa na kształtowanie świadomości mieszkańców i zaspakaja potrzeby kulturalne. Przybywając tu, można zetknąć się z kulturą duchową i materialną prawosławnej ludności białoruskiej, zamieszkującej Ziemię Bielską.

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach wpisało się na trwałe w krajobraz kulturalny tego regionu, stając się ważna instytucja kulturotwórcza.

 
do góry