Zespoły ludowe

 

Orlanie

Zespół „Orlanie” od ponad 60 lat jest naszym bogactwem ze swoim wspaniałym dorobkiem. Przyczynił się do pielęgnowania i upowszechniania tradycji i kultywowania dorobku przodków. Reprezentuje i zachowuje unikalną kulturę i język białoruski. Stanowi wizytówkę gminy.

Przez okres swego dosyć długiego istnienia wielokrotnie zdobywał wiele nagród i wyróżnień. Corocznie uczestniczy w różnorodnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Orli i Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Białymstoku. Piękne białoruskie i polskie bogate w treści i miłe sercu melodie i piosenki zachwycają każdego słuchacza.

Zespół ma bogata historię. Założycielem, kierownikiem i zarazem dyrygentem do roku 1963 był Radion Ogijewicz – psalmista orlańskiej cerkwi w latach 1929 – 1963. Początkowo zespół nosił nazwę „Mandolinistów – Śpiewaków z Orli”, gdyż w zespole kilkunastu członków grało na wielu instrumentach strunowych – mandolinach, bałałajkach, bandżolkach, gitarach i harfie.

Od początku działalności zespół zyskiwał uznanie i popularność  w regionie i okolicy, a także w wielu miastach i miasteczkach. Do najbardziej pamiętnych występów należą: koncerty na Centralnych Dożynkach w Lublinie w 1949 i 1955r., w Warszawie w 1957r. na Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w 1952r., i Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów (31.07. – 14.08. 1955r.) na Warszawskim Grochowie. Poza tym występowali w Szczecinie i w Łomży (1955r.), Bielsku Podlaskim i wielu innych miejscowościach Podlasia i Polski.

Osobą najbardziej zaangażowaną od początku działalności zespołu była pani Wiera Wołkowycka, która po powrocie z przymusowych robót w Niemczech zajęła się organizowaniem pracy kulturalno – oświatowej w Orli. Z swoją wieloletnią pracę na rzecz rozpowszechniania kultury, kilka lat temu została wyróżniona odznaką ministra „Zasłużony Działacz Kultury”.

Na uznanie zasługują także utalentowani instruktorzy zespołu. Wśród nich byli: Radion Ogijewicz, Jan Saniewski, Mirosław Kadziewicz, Grzegorz Kaczyński, Piotr Niewiński, Józef Januszko, Aleksander Wołkowycki, Mirosław Burzyński. Od 1990r. instruktorami „Orlan” są muzycy z Białorusi - Walery Kruczkow z Grodna i Sasza Sosnowicz z Mińska. Od ponad 15 lat pracą nieprzerwanie kieruje Mikołaj Fadin z Grodna wraz ze swą żoną Ludmiłą.

Przez orlański zespół przewinęło się ponad sto osób, zdolnych śpiewaków i muzyków.

Pierwsi członkowie zespołu to: Eliasz Kubajewski, Aleksander Kubajewski, Jan Kubajewski, Jan Romaniuk, Michał Kulik, Wiktor Nazarewicz, Mikołaj Murawski, Mikołaj Łopuch, Jarosław Odzijewicz, Jerzy Jodła, Eliasz Odzijewicz, Mikołaj Kubajewski, Jan Wojno, Aleksy Laszewicz, Józef Nazarewicz, Halina Skowron, Halina Piszczatowska, Janka Siwek, Helena Kontyszew, Maria Karwacka, Eugenia Ryngajło (Chomicka), i Teodozjusz Owdzijewicz, (te dwie osoby występują do dziś i mają najdłuższy staż), Matrona Owdzijewicz i Eugenia Gierasimiuk.

Obecnie w zespole aktywnie uczestniczą : Nina Gauze, Eugenia Chomicka, Ludmiła Fadin, Maria Odzijewicz, Eugenia Chmielewska, Nina Szymańska, Walentyna Oreszuk, Teodozjusz Owdzijewicz, i Władysław Komarczuk (solista). Zespół do dziś występuje i odnosi sukcesy, zdobywa nagrody i wyróżnienia. Każdego roku przywozi z konkursu Piosenki Białoruskiej” na etapie centralnym nagrody. W swoim dorobku ma płytę i kasetę.

Piosenka "Pabywał siabry ja u Orli"

 

do góry

Chórek Dymitra

„Mój chórek – tak o tym zespole mówi jego dyrygent i założyciel pan Dymitr Martynowicz - diak (psalmista) w cerkwi parafialnej pod wezwaniem Św. Michała w Orli, katecheta w ZS w Orli.

Zespół muzyczny powstał w 1993 roku. Tworzą go uczniowie zespołu szkół w Orli. Głównym celem jest śpiewanie podczas nabożeństw, jednak bardzo często występują poza murami świątyni. Swoim pięknym śpiewem uświetniają wiele uroczystości szkolnych. Repertuar mają bardzo bogaty. Śpiewają oczywiście pieśni cerkiewne oraz piosenki wywodzące się z tradycji naszego regionu. Swoimi występami propagują kulturę i tradycję swoich ojców.

Zespól wielokrotnie reprezentował naszą parafię na światowej sławy „ Festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce”. W 2004 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów wiejskich. Jest to jak na razie ich największe osiągnięcie.

 

do góry

 

Zespół wokalny 1/3

Dziecięcy zespół wokalny 1/3 został założony przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego p. Elżbietę Ciulkiewicz i p. Iwonę Żużel w lutym 2002 roku. 12-to osobowa grupa dzieci w młodszym wieku szkolnym wystąpiła dla zaproszonych z Białorusi gości. Po udanym występie postanowiliśmy założyć grupę wokalną nadając jej nazwę 1/3 (jedna trzecia) – uczniowie klas I – III.

Skład zespołu zmienia się rokrocznie. Przybywają nowi, młodzi artyści, niektórzy rezygnują. Obecny skład zespołu to 13 dziewczynek i 3 chłopców: Magdalena Malisz, Katarzyna Rogoza, Sonia Warchoł, Daria Malisz, Katarzyna Kuptel, Aleksander Odzijewicz, Elwira Szwed, Ewelina Dobosz, Karolina Taranta, Edyta Suchar, Emilia Sawczak, Aleksandra Szajkowska, Oskar Ciulkiewicz, Wioleta Bańkowska, Paulina Nazarewicz, Erwin Ciulkiewicz.

         Systematyczne spotkania to nie tylko przygotowania do konkursów i uroczystości, to również wspólny dobór repertuaru, ubioru i rekwizytów. Wyjazdy integrują zespół, a osiągnięcia motywują do dalszej pracy. W naszym repertuarze znajdują się piosenki polskie, białoruskie, ukraińskie, rosyjskie oraz angielskie.

         Dotychczasowe lata pracy zaowocowały szeregiem osiągnięć. Oto najważniejsze:

  •         Nagroda Specjalna Dyrektora WOAK-u w Białymstoku-2002r, I miejsce 2003r, II miejsce 2004r,  podczas Wojewódzkich Prezentacji Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Muzyka i Taniec” w Narewce;

  •         Wyróżnienie- 2003r, III miejsce w kat. solo-2004r, III miejsce w kat. solo i zespół 2005r,   II miejsce w kat. zespół, III miejsce w kat. solo i duet-2006r w Centralnych Eliminacjach Piosenki Białoruskiej;

  •         II miejsce solistka i wyróżnienie zespół - 2004r, III miejsce w kat. zespół i solistka-2006r w Konkursie Ukraińskiej Piosenki „Z Podlaskiej Krynicy”;

  •         III miejsce-2002r, II miejsce solistka i wyróżnienie zespół-2004r,  w Konkursie Piosenki Dziecięcej „Z nutką za pan brat” w Hajnówce;

  •         I miejsce-2002 i 2003r, II miejsce 2004 i 2005r, I miejsca we wszystkich trzech kat. solo, duet i zespół-2006r w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski;

  •        I miejsce w kategorii solistów i I miejsce jako zespół w VI Jesiennych Spotkaniach z Piosenką w 2004 i 2005r na Szczeblu Chorągwi w Białymstoku.

 

do góry

 

Fermata i Orlańskie Dzwoneczki

Przy GOK-u istnieją obecnie 2 zespoły młodzieżowe: „Orlańskie Dzwoneczki” i „Fermata”. Zespół „Fermata” istnieje od niedawna. Powstał w 2006r. i skupia młodzież gimnazjalną. W repertuarze zespołu są piosenki białoruskie i polskie. Zespół pracuje pod kierownictwem Ireny Trochimiuk. „Orlańskie Dzwoneczki” prowadzi Mikołaj Fadin. Jest to zespół instrumentalno – wokalny, który ma na swoim koncie wiele sukcesów w konkursie „Piosenka Białoruska”. Solistką jest Natalia Mirończuk. Jak widać są następcy „Orlan”, choć preferują repertuar bardziej nowoczesny.

do góry

 

Malinki

Zespół folklorystyczny w Malinnikach w 1998 roku założyła pani Nadzieja Sacharczuk. Oficjalne nadanie nazwy „ Malinki” nastąpiło dopiero w 2003 roku. Rodzicami chrzestnymi zespołu zostali: Alicja Sobuń i Piotr Niczyporuk. Kierownikiem zespołu i jego dobrym duchem jest Wiera Niczyporuk, która oczywiście śpiewa w zespole oraz występuje jako solistka. Do zespołu należą również: Walentyna Troc, Walentyna Marcinkiewicz i dwaj panowie Niczyporukowie, obaj noszą takie samo nazwisko i imię Piotr.

Zespół kultywuje miejscowy folklor śpiewając pieśni charakterystyczne dla wsi Malinniki i przedstawia stare, prawie zapomniane już obrzędy związane z chrzcinami, dożynkami i innymi uroczystościami. Jest to jedyny zespół w naszej gminie, który prezentuje folklor w najczystszej jego postaci. To dzięki nim możemy usłyszeć pieśni śpiewne przez nasze prababki i babki, zobaczyć i przekazać naszym następcom piękno i urok dawnych zwyczajów.

    Nie tylko my doceniamy ich pracę. Zespół ma wiele osiągnięć: w konkursach „Piosenki Białoruskiej”, na przeglądach zespołów folklorystycznych w Narewce, w Wysokim Mazowiecku, Suwałkach, Bielsku Podlaskim. Solistka, Wiera Niczyporuk zdobyła w bieżącym roku I miejsce w kategorii folkloru nieopracowanego na Centralnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Białymstoku..

 

do góry