Zobacz film
         16 kwietnia wybraliśmy się do miejscowości Łopatki, gdzie zrobiliśmy kilka zdjęć piaskowni, tablic pamiątkowych i grobów.
         Miejscowość Łopatki położona jest w zachodniej części gminy Książki w powiecie wąbrzeskim. Wieś wzmiankowana jest już w 1222 r. Parafia założona została w czasach krzyżackich i ok. 1300 r. wydzielona z parafii wąbrzeskiej. Miejscowość figuruje w źródłach jako: Kiesenlingswalde, Kesseling, Kezenlingswalde, Keseligeswaldt. Nazwa Łopatki pojawiła się w 1562 r. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi ona od drewnianych łopat, czyli wioseł, które były dostarczane przez jej mieszkańców na dwór książęcy.
         Obecnie wieś Łopatki zajmuje teren o powierzchni 1.339.21 ha. Według stanu na dzień 21.09.2004 r. sołectwo liczy 500 mieszkańców. Ludność wsi utrzymuje się głównie z rolnictwa.
         Łopatki to również miejsce największej kaźni, jakiej Niemcy dokonali na narodzie polskim na terenie powiatu wąbrzeskiego jesienią 1939 r. Miejscem mordu Polaków było wyrobisko po piasku o średnicy około 70 m, położone przy drodze z Łopatek do wsi Szczuplinki. Egzekucje objęły od 2000 do 2500 osób. Dokładna liczba trudna jest do ustalenia, gdyż w 1944 r. wobec zbliżającej się klęski, Niemcy ekshumowali zwłoki, palili je na miejscu na drewnianych stosach, a popioły rozsypywali po okolicznych polach lub nieopalone zwłoki wywozili w nieznane miejsca. Obecne miejsce kaźni upamiętnia pomnik. Do zabytków dziedzictwa kulturowego w obrębie wsi Łopatki zalicza się kościół parafialny z plebanią, budynek starej szkoły oraz dwór w otoczeniu parku z dwoma pomnikami przyrody (dęby szypułkowe o obwodzie 385 cm i 330 cm).