Góra Wiktorii

     Idąc do ośrodka wypoczynkowego "Buk", po lewej stronie, spotkamy wysokie wzniesienie. Wszyscy mówią, iż nazywa się ono "Góra Wiktorii". Obiekt ten powstał bezpośrednio przed przyjazdem księżnej pruskiej Wiktorii do Rud. Piaskowe wzgórze zwane dotąd "Galgenberg" ("Golgota") zostało na polecenie księcia raciborskiego Wiktora obłożone kamieniami polnymi, specjalnie sprowadzonymi Odrą. W dniu 27 października 1866 roku na pamiątkę zakończenia swego ośmiodniowego pobytu w Rudach, księżna Wiktoria posadziła na wzgórzu do dziś rosnącą lipę.

"Victoria"
Kronprinzessin von Preußen
Pflanzte diese Linde
Am 27 Oct. 1886

"Wiktoria
księżna pruska
posadziła tę lipę
27.10.1886 roku

<-- Wstecz * Dalej -->