Zamek w Rudach

     W zamku w Rudach odbywały się często spotkania ludzi związanych z kulturą. Przebywali tu m.in. znani poeci Joseph Freiherr von Eichendorff i Hoffman Mann von Fallersleben. W Rudach mieszkał osobisty lekarz księcia raciborskiego Juliusz Roger, znany zbieracz polskich pieśni ludowych śpiewanych wówczas na Górnym Śląsku. Zbiór tych pieśni doczekał się dwukrotnego wydania, po raz pierwszy na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku, zaś drugi raz już w okresie Polski Ludowej. Juliusz Roger spoczywa na cmentarzu w Rudach.
     W 1874 r. Uruchomiono w Rudach szkołę muzyczną, która była czynna aż do wybuchu I wojny światowej. Szkoła ta, z której wyszedł szereg sławnych muzyków, znana była nie tylko na Górnym Śląsku, lecz również w Europie, głównie w Wiedniu i Londynie.
     Często też na zamku księcia raciborskiego gościły znane opsobistości. W 1886r. Rudy zaszczycone zostały wizytą następcy tronu. Dla uczczenia tego wydarzenia następca tronu zasadził w parku Buk, a na wzniesieniu zwanym wzniesieniem Wiktorii - Lipę.Gościł tu również car Rosji. Bardzo częstym gościem księcia raciborskiego był cesarz Wilhelm II, który brał udział w łowach w lasach raciborskich, rozciągających się wokół Rud. Brał on również udział w pogrzebie księcia raciborskiego, który się odbył w dniu 30 stycznia 1893 roku. Należy dodać, że bawił tu również król pruski Fryderyk II, zwycięzca w wojnach z Austrią o Śląsk.
     W pierszych latach II połowy XIX wieku (1857) rozpoczął się proces likwidacji feudalnego hutnictwa w Rudach. Całkowite jego unieruchomienie nastąpiło w 1879 roku, co było zasadniczą przyczyną regresu i stagnacji liczby ludności wsi. Wraz z likwidacją hutnictwa żelaza zaczęło również maleć znaczenie Rud.
     Wprawdzie w 1880 roku wybudowano w Rudach pierwszą szosę, a w 1898 roku kolej wąskotorową, łączącą Racibórz z Gliwicami przez Rudy. Jednak niewiele to wpłynęło na aktywizację tego mikroregionu, który niegdyś słynął na cała okolicę, jako znaczący na Górnym Śląsku ośrodek gopodarczy. Znaczenie to zaczęła przejmować Kuźnia Raciborska, którą Rudy najpierw założyły i nauczyły hutnictwa żelaza, a z którą potem przez kilka wieków zwycięzko rywalizowały, aby jej wreszcie ulec pod koniec XIX.

<-- Wstecz * Dalej -->