Definicja

Wielokąt, który ma trzy boki nazywamy trójkątem.

Warunek istnienia trójkąta

Z danych trzech odcinków o długości a, b i c można zbudować trójkąt, jeżeli:

a<b+c
b<a+c
c<b+a
tr1.gif (3354 bytes) c>b-a
a>c-b
b>c-a
Każdy bok trójkąta jest mniejszy od sumy dwóch pozostałych boków,
a większy od ich różnicy.

 

W praktyce wystarczy sprawdzić, czy najdłuższy odcinek jest krótszy od sumy dwóch pozostałych.