RODZAJE TRÓJKĄTÓW

Podział trójkątów ze względu na boki

 

 

 
TRÓJKĄT RÓŻNOBOCZNY
Każdy bok ma inną długość,
każdy kąt ma inną miarę.
 

 

 
 
 

 
 
TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY
Dwa boki są równej długości. Kąty przy podstawie mają równe miary.

 

|AC| = |BC|, a = b
 
 
 

 

 

TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY
Wszystkie boki są równe i równe są wszystkie kąty.

|AC| = |BC| = |AB|,
a = b = c

   

   

 
Podział trójkątów ze względu na kąty

 

 

 

TRÓJKĄT OSTROKĄTNY

Każdy kąt wewnętrzny trójkąta
jest kątem ostrym
 
a < 90°
ß < 90°
c < 90°

 

 

 

TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY
Trójkąt, który ma jeden kąt prosty.
 

 
 

 

 

TRÓJKĄT ROZWARTOKĄTNY
Jeden kąt ma rozwarty.