PRZYSTAWANIE TRÓJKĄTÓW


I cecha przystawania trójkątów (bbb)
 

Jeżeli trzy boki jednego trójkąta są odpowiednio równe trzem bokom drugiego trójkąta, to trójkąty są przystające.


          a = a1
          b = b1
          c = c1
DABC DA1B1C1

II cecha przystawania trójkątów (bkb)

Jeżeli dwa boki i kąt między nimi zawarty jednego trójkąta są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między nimi zawartemu drugiego trójkąta, to trójkąty są przystające.

          b = b1
          c = c1
         
a = a1
DABC DA1B1C1

III cecha przystawania trójkątów (kbk)

Jeżeli bok i dwa kąty do niego przyległe jednego trójkąta są odpowiednio równe bokowi i dwóm kątom do niego przyległym drugiego trójkąta, to trójkąty są przystające.

          c = c1
         
a = a1
          ß = ß 1
DABC DA1B1C1