PODOBIEŃSTWO TRÓJKĄTÓW

I cecha podobieństwa trójkątów

Jeżeli boki jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to trójkąty te są podobne.

 

  

   
, k - skala podobieństwa
DABC ~ DA'B'C'

Zapis "DABC ~ DA'B'C'" czytamy "trąjkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C'"

II cecha podobieństwa trójkątów

Jeżeli miary dwóch kątów jednego trójkąta są równe miarom dwóch kątów drugiego trójkąta, to te trójkąty są podobne (miary trzecich kątów wtedy też muszą być równe)


   
        
a = a'
         ß = ß'
DABC ~ DA'B'C'

III cecha podobieństwa trójkątów

Jeżeli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty między nimi zawarte są przystające, to trójkąty są podobne.

     
       
a = a'
DABC ~ DA'B'C'