TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY

 

   

|AC| = |BC|
    
a = b

 

 

 

Własności

  • W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe
  • Wysokość trójkąta dzieli podstawę na dwie równe części
  • Wysokość trójkąta dzieli <ACB na połowy
  • Wysokość dzieli trójkąt równoramienny na dwa przystające trójkąty prostokątne