TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY

Własności

  • Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki równej długości
  • Wszystkie kąty są równe i mają miarę 60°
  • Wysokość trójkąta równobocznego dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne
  • Wysokości trójkąta i dwusieczne jego kątów zawierają się w symetralnych boków tego trójkąta
  • Wysokość trójkąta równobocznego
  • Wysokości trójkąta równobocznego dzielą się w stosunku 1:2
  • Punkt przecięcia wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt oraz środkiem okręgu opisanego na trójkącie
  • Środkiem okręgu opisanego na trójkącie
  • Promień okręgu wpisanego w trójkąt


  • promień okręgu opisanego na trójkącie