TEST 1 (czwartoklasisty)

1. Wskaż parę prostych równoległych:

A. a, d
B. d, c
C. a, b
D. b, d
 
 

2. Sprawdź, która para odcinków jest prostopadła:

A. DE i EF
B. AB i EF
C. nie ma takich odcinków
D. CD i DE
 

3. Przyjrzyj się rysunkowi i wskaż wszystkie odcinki leżące na prostej a.

A. BA, AC
B. AB, BC
C. AB, BC, AC
D. AB, BC, BA
 

4. Ile półprostych jest na rysunku?

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
 

5. Który punkt nie należy do prostej a?

A. A i B
B. C
C. D i C
D. A
 

6. Które z punktów położone są współliniowo?

A. A, B i C
B. B, C i D
C. A, C i D
D. A, B i D
 

7. Ile różnych prostych wyznaczają punkty przedstawione obok?

A. 7
B. 6
C. 4
D. 5

8. Który z odcinków jest odległością punktu H od prostej l

A. AH
B. CH
C. DH
D. BH
 

9. Która z linii przedstawia prostą?

            A      B       C     D
 

10. Odcinek AB ma długość 1cm 8mm. Jaka jest długość odcinka A'B' dłuższego od
       odcinka AB o 5mm

A. 2cm 2mm
B. 2cm
C. 2cm 4mm
D. 23mm