Definicja

Wielokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną.

Punkty A, B, C, D, E to wierzchołki wielokąta.

Odcinki AB, BC, CD, DE, EA to boki wielokąta.

Obwód wielokąta jest sumą długości wszystkich jego boków.

Odcinki AD i AC nazywamy przekątnymi wielokąta.

Mówiąc o wielokącie mamy na myśli zawsze część płaszczyzny znajdującą się wewnątrz obwodu wraz z tym obwodem.

W praktyce rysujemy tylko obwód wielokąta.

Przekątne wielokąta

Wielokąt

Liczba boków wielokąta

Ilość przekątnych

3

0

4

2

5

5

6

9

7

14

 

Z n wierzchołków wychodzi przekątnych.

Liczba przekątnych n-kąta

n - liczba boków