WIELOKĄTY WYPUKŁE I WKLĘSŁE

Definicja

Wielokąt nazywa się wklęsłym jeśli choć jeden kąt jest kątem większym od kąta półpełnego (kątem wklęsłym)

             WIELOKĄT WYPUKŁY                          WIELOKĄT WKLĘSŁY

   

             Każdy odcinek całkowicie               Istnieje choć jeden odcinek
             zawiera się w wielokącie                 (o końcach w wielokącie) taki,
                                                                        że część odcinka jest poza
                                                                        wielokątem