Logarytmy

Ustaw w kolejności klocki domina przeciągając je myszą na linie.