potęgi

Twoim zadaniem jest ustawić klocki domina w prawidłowej kolejności. Przeciągnij myszą i ustaw 3 domina na jednej linii.