Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
www.interklasa.pl

English version

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa powstał w 2001 roku w ramach programu Interkl@sa.

Program Interkl@sa

Interkl@sa to ogólnopolski program na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Od 1998 roku pomaga w wyposażaniu szkół  w sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, organizuje szkolenia nauczycieli, promuje zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz prowadzi niekomercyjny polski portal edukacyjny www.interklasa.pl.

Począwszy od 1998 roku, dzięki tej inicjatywie, do której udało się przekonać wszystkie opcje polityczne, do polskich szkół zaczęły trafiać co roku tysiące komputerów. Dzięki Interkl@sie w Polsce realizowany był program masowych szkoleń nauczycieli ("Intel – Nauczanie ku przyszłości")  w wykorzystywaniu komputerów na różnych przedmiotach (przeszkolonych zostało kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli). Interkl@sa podpisała ze Związkiem Powiatów Polskich i firmą Cisco Systems porozumienie o utworzeniu 300 Lokalnych Akademii Informatycznych przy szkołach średnich, które oferują kursy w najbardziej poszukiwanych zawodach informatycznych, zakończone światowymi certyfikatami.

Interkl@sa przyznaje wyróżnienie Znak Jakości Interkl@sa promując szkoły dobrze przygotowujące młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Program Interkl@sa otrzymał od 2000 roku wiele nagród i wyróżnień. Programem, którego pomysłodawczynią i koordynatorką jest Grażyna Staniszewska, kieruje Zespół Zadaniowy. W jego skład wchodzą koordynatorzy edukacji informatycznej, samorządowcy oraz przedstawiciele multimedialnych wydawnictw i firm.

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa

W 2001 roku, we współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności i Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym Interkl@sa utworzyła niekomercyjny Polski Portal Edukacyjny www.interklasa.pl. Jeden z pierwszych i największych w Polsce, profesjonalny, niekomercyjny portal edukacyjny www.interklasa.pl,  przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

W roku 2002 doszło do połączenia portalu Interklasa.pl z portalem Eduseek. Wraz z zasobami Eduseek Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa stał się największą internetową platformą edukacyjną w Polsce. Połączenie obu portali możliwe było dzięki pomocy firmy TDC Internet, dotychczasowego właściciela portalu Eduseek oraz dzięki wsparciu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Firma TDC zdecydowała się na przekazanie zasobów edukacyjnych komercyjnego dotychczas portalu Eduseek na rzecz Programu Interkl@sa. Dzięki temu zasoby te mogły zostać włączone do platformy Interklasa.pl.

W portalu Interklasa.pl znaleźć można między innymi aktualne informacje, multimedialne pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, materiały filmowe, setki scenariuszy lekcji i prezentacji dydaktycznych. Do dyspozycji użytkowników oddano m.in. następujące narzędzia: poczta, wirtualna klasa (narzędzie wspomagające nauczanie na odległość), czat, forum, interaktywna mapa szkół, możliwość publikacji stron szkolnych i nauczycielskich na serwerze Interklasa.pl, blogi, biuletyn elektroniczny.

Portal angażował się w takie przedsięwzięcia jak: Nauczycielska Internetowa Księgarnia Edukacyjna (projekt realizowany we współpracy z CODN), Komputerowe Szkolenie na Odległość (we współpracy z OFEK), serwis francuskojęzycznych zasobów edukacyjnych Frantice.interklasa.pl (powstały we współpracy z Ambasadą Francji, PCSS i CODN, wyróżniony w 2004 roku certyfikatem European Language Label).

Portal Interkl@sa został uhonorowany wyróżnieniami, które zostają przyznane stronom internetowym przyjaznym dzieciom: certyfikatem ”Bezpieczna Strona” nadawanym przez serwis Sieciaki.pl oraz „Strona przyjazna dziecku” Fundacji Kidprotect.pl. Serwis internetowy www.interklasa.pl otrzymał również dwukrotnie wyróżnienie jako najciekawsza i najlepsza polska strona edukacyjna magazynu Komputer Świat (2004 oraz 2007). W roku 2007 wygrał konkurs Webstarfestival w kategorii ‘edukacja’ (konkurs ten promuje najlepsze projekty internetowe).

Misją portalu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małych miejscowości.

Zapraszamy do częstego odwiedzania stron portalu www.interklasa.pl!

Kontakt: Redakcja portalu

Fundacja - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa — sprawozdanie roczne 2011.

Dziesięciolecie programu Interkl@sa — relacja filmowa.