Antonina Piątek, z domu Różańska, urodziła się w 1913 r. w kolonii Groszówka, gmina Lubinów, powiat Kowel w rodzinie rolników. Jej ojciec dorabiał jako murarz. Powodziło im się dobrze. Edukację swoją rozpoczęła w szkole podstawowej w Gruszkowie, następnie uczęszczała do Średniej Szkoły Handlowej w Kowlu. W roku 1937 wyszła za mąż za Alfonsa Piątka. Mąż  pracował w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ona zaś zajmowała się domem i dziećmi. W 1939 r. została sama, ponieważ mąż został wcielony do wojska i wkrótce wzięty do niewoli niemieckiej, z której powrócił po roku.

W 1945 r. w listopadzie państwo Piątkowie zamieszkali na stałe w Brzeźnie. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha i wychowywali czterech synów. Niestety, wraz z upływem lat, podupadli na zdrowiu i w 1976 r. przekazali gospodarstwo w zamian za rentę.

Antonina Piątek
(wł. poetki)

Antonina Piątek kiedyś poczuła potrzebę wyrażania swoich uczuć w poezji. Szczególnie była urzeczona Chełmem i pięknem Ziemi Chełmskiej, którą znała z literatury przeczytanej w młodości z tamtej strony Bugu - tworzyła w tym duchu opowieści o mieście i o wsi, przedstawiając życie przyrody na tle przemijających pór roku. W poezji pani Antoniny wyrażana jest uroda przyrody oraz umiłowanie ojczyzny. W twórczości Antoniny Piątek pojawiają się również wątki historyczne - nawiązujące do II wojny światowej.

Poetka jest częstym gościem Chełmskiego Domu Kultury, bierze również udział w konkursach poetyckich i w miejscowych uroczystościach. Za całokształt pracy twórczej Antonina Piątek otrzymała wiele dyplomów, między innymi: 

za aktywną pracę na rzecz środowiska wiejskiego, 1979 r., 
za udział w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gminy Dorohusk, 1979 r., 
za udział w I Konkursie  Poetyckim „Jemioła ‘85” pod hasłem „Matka”, 
za udział w III Konkursie  Poetyckim „Jemioła ‘87” pod hasłem „Matka”, 
za udział w IV Konkursie  Poetyckim „Jemioła ‘88” pod hasłem „Matka”,
za udział w V Konkursie  Poetyckim „Jemioła ‘89” pod hasłem „Matka”, 
za udział w III Konkursie  Poetyckim „Wiersze dzieciom” im. Ewy Szelburg - Zarembiny, Chełm 1989 r., 
za udział w II Konkursie  Poetyckim „Wiersze dzieciom” im. Ewy Szelburg - Zarembiny, Chełm 1990 r., 
za zasługi dla Dorohuska i okolic, Dorohusk 2000,
za udział w Konkursie Poetyckim im. Sabiny Derkaczewskiej, Krasnystaw 2002 r.

Antonina Piątek nadal mieszka i tworzy w Brzeźnie. Wszystkie wiersze zna na pamięć.  

     

Fragmenty rękopisów Antoniny Piątek: życiorys, wiersz "Pożegnanie" napisany w 1945 roku 
oraz wiersz z dopiskiem "Byłam tez w partyzance."

Antonina Piątek swój życiorys przedstawia następująco:

„Życiorys

Antonina Piątek urodziła się w kolonii Gruszówce gmina Lubitów powiat Kowel. Mój ojciec Jan, matka Józefa. Nazwisko moje rodowe Różańska. Mój ojciec był rolnikiem posiadał dziesięć hektarów ziemi. Było to małe gospodarstwo ale wzorowe. Po przyjściu ze szkoły i odrobieniu lekcji pomagałam w gospodarstwie. Po skończeniu szkoły podstawowej uczęszczałam do szkoły handlowej w Kowlu. W roku 1937 wyszłam za mąż.

Mieliśmy swój sklep spożywczy - ja sprzedawałam w sklepie, mąż mój pracował w wojskowości, miał ładny charakter pisma. Jak było przyjęcie rekrutów do wojska, to lekarz badał on pisał ewidencje.

W roku 1939 jako porucznik został wysłany na front. Sowieci jak zajęli Kowel, rabowali sklepy i samochodami zabierali towar. Ja z dzieckiem byłam u rodziny męża w Zasmykach.

... aby opisać cały życiorys to trzeba

ze trzy karty papieru ...  

Antonina Piątek”