Główna
Historia
Walory przyrodnicze
Gadki Kurpiowskie
Miodobranie
Pieśni i przyśpiewki
Tańce kurpiowskie
Rękodzieło
Chata Kurpiowska
Strój ludowy
Garncarstwo
Pieczywo obrzędowe
Bartnictwo
Kto pisał o Kurpiowszczyźnie
Bibliografia
Mapa strony


XXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
zobacz


Kliknij aby przejsc do Galerii
            


Prezentacja Flash
Pliki muzyczne


Webmaster
Teksty
Wersja angielska

Walory przyrodnicze


  Region kurpiowski jest bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym przede wszystkim z powodu występowania dużych powierzchni leśnych, urozmaiconej rzeźby terenu oraz dużej ilości rzek i strumieni, wydm i łąk. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni występuje duża różnorodność; krajobrazów.
  Charakterystyczny obraz nadają krajobrazowi kurpiowskiemu wydmy.
  Ciekawią grupę stanowią wydmy Serafina, koło wsi Łyse o skomplikowanych kształtach i zawiłym mieszczeniu. Większość wydm jest zalesiona i dlatego doskonale zachowana.

  Puszcza Zielona zajmuje obszar około 500 km2. Wskutek wyrębu lasów nie tworzy zwartego masywu leśnego, lecz składa się z szeregu osobnych kompleksów różnej wielkość. Na jej drzewostan składają się głównie bory mieszane sosnowo - świerkowe oraz bory sosnowe, a w miejscach podmokłych olszowo-brzozowe lasy. Z drzew liściastych spotyka się głównie grab, osikę i brzozę. Podszycie stanowią jałowce, jarzębina, kruszyna, leszczyna i wilcze łyko W obfitym runie rosną: konwalia majowa, poziomka, borówka czarna i brusznica, wrzos oraz wiele gatunków traw, kwiatów leśnych, paproci i mchów. Główne rzeki tego obszaru to: Narew, Pisa ze Skrodą i Turoślą, Szkwa, Rozoga oraz Omulew z Piodownicą. Poza rzekami i strumieniami istnieje tu wiele małych zbiorników wód stojących: bagien, zwanych lokalnie "pulwami", "chruścielami" lub "bielami" i starorzeczy. Z kilku istniejących niegdyś jezior pozostało jedynie zanikające jezioro Serafin. W tak różnorodnym krajobrazie występuje ciekawy świat zwierzęcy. Spotkać tu można: jelenie, sarny, dziki oraz lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, zające, wiewiórki; czasami pojawiają się wilki. Rzeki są rajem dla wydry i piżmaka. Z ryb są tu: szczupak, płocie, leszcze, brzany. Tereny podmokłe zamieszkują wielkie ilości ptactwa wodnego i błotnego, wśród którego najbardziej interesujący jest łabędź, żuraw, cietrzew. Ponadto w lasach i na polach i łąkach żyje wiele ptaków śpiewających. Źródło: "Kurpiowska Puszcza Zielona" pod red. Witolda Mierzejewskiego Region kurpiowski jest bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym przede wszystkim z powodu występowania dużych powierzchni leśnych, urozmaiconej rzeźby terenu oraz dużej ilości rzek i strumieni, wydm i łąk. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni występuje duża różnorodność; krajobrazów. Charakterystyczny obraz nadają krajobrazowi kurpiowskiemu wydmy. Ciekawią grupę stanowią wydmy Serafina, koło wsi Łyse o skomplikowanych kształtach i zawiłym mieszczeniu. Większość wydm jest zalesiona i dlatego doskonale zachowana. Puszcza Zielona zajmuje obszar około 500 km2. Wskutek wyrębu lasów nie tworzy zwartego masywu leśnego, lecz składa się z szeregu osobnych kompleksów różnej wielkość. Na jej drzewostan składają się głównie bory mieszane sosnowo - świerkowe oraz bory sosnowe, a w miejscach podmokłych olszowo-brzozowe lasy. Z drzew liściastych spotyka się głównie grab, osikę i brzozę. Podszycie stanowią jałowce, jarzębina, kruszyna, leszczyna i wilcze łyko W obfitym runie rosną: konwalia majowa, poziomka, borówka czarna i brusznica, wrzos oraz wiele gatunków traw, kwiatów leśnych, paproci i mchów. Główne rzeki tego obszaru to: Narew, Pisa ze Skrodą i Turoślą, Szkwa, Rozoga oraz Omulew z Piodownicą. Poza rzekami i strumieniami istnieje tu wiele małych zbiorników wód stojących: bagien, zwanych lokalnie "pulwami", "chruścielami" lub "bielami" i starorzeczy. Z kilku istniejących niegdyś jezior pozostało jedynie zanikające jezioro Serafin. W tak różnorodnym krajobrazie występuje ciekawy świat zwierzęcy. Spotkać tu można: jelenie, sarny, dziki oraz lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, zające, wiewiórki; czasami pojawiają się wilki. Rzeki są rajem dla wydry i piżmaka. Z ryb są tu: szczupak, płocie, leszcze, brzany. Tereny podmokłe zamieszkują wielkie ilości ptactwa wodnego i błotnego, wśród którego najbardziej interesujący jest łabędź, żuraw, cietrzew. Ponadto w lasach i na polach i łąkach żyje wiele ptaków śpiewających.


Źródło: "Kurpiowska Puszcza Zielona" pod red. Witolda Mierzejewskiego
All Rights Reserved
Design by Maciej Żuber.