Główna
Historia
Walory przyrodnicze
Gadki Kurpiowskie
Miodobranie
Pieśni i przyśpiewki
Tańce kurpiowskie
Rękodzieło
Chata Kurpiowska
Strój ludowy
Garncarstwo
Pieczywo obrzędowe
Bartnictwo
Kto pisał o Kurpiowszczyźnie
Bibliografia
Mapa strony


XXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
zobacz


Kliknij aby przejsc do Galerii
            


Prezentacja Flash
Pliki muzyczne


Webmaster
Teksty
Wersja angielska

Rękodzieło

Kurpie są jednym z najlepiej zbadanych regionów etnograficznych w Polsce i posiadają niezwykle bogatą i wielowarstwową literaturę. Powstała bogata i wielostronna literatura, dotyczy historii regionu, kształtowania się jego warunków ekonomicznych, budownictwa, a także kultury materialnej i duchowej. Publikacje powstawały już od końca XIX wieku pod wpływem oryginalnego folkloru i budownictwa oraz twórczości artystycznej ludności wiejskiej. Wydawane od początku XX wieku liczne prace i artykuły Adama Chętnika, bezpośredniego obserwatora życia Kurpiów, wniosły trwały ślad w poznanie kultury puszczańskiej. W latach powojennych wzrosła lista wydawnictw poświęconych historii, gospodarce i kulturze Kurpiów. Podjeły je instytucje naukowe, katedry uniwersyteckie i zakłady Polskiej Akademii Nauk.
Ogromne zainteresowanie kulturą ludności puszczańskiej badaczy różnych instytucji, Towarzystw oraz indywidualnych działaczy odegrało ważną rolę informacyjno-edukacyjną. W ostatnich dziesięcioleciach nasiliła się promocja wytwórczości regionalnej i folkloru prowadzona przez Gminne Ośrodki Kultury, Cepelię, Muzea i Stowarzyszenia Twórców Ludowych poprzez organizację różnorodnych konkursów, wystaw i kiermaszy.
Znaczną rolę w utrzymaniu tradycyjnych umiejętności odegrała działalność Spółdzielni "Kurpianka", która skupując wyroby od twórców przyczyniła się do kontynuowania wielu tradycyjnych umiejętności rękodzielniczych. Wytwarzane i skupowane od twórców wyroby Spółdzielnia promowała na całym świecie.
Te wszystkie działania sprawiły, że tradycyjna kultura Kurpiów przetrwała aż do dnia dzisiejszego. Należy też mocno podkreślić ogromną świadomość odrębności regionalnej ludności kurpiowskiej oraz potrzeb utrzymania tradycyjnych umiejętności i dorobku kultury własnego regionu.
Wykształcenie specyficznej regionalnej kultury ludowej Puszczy Zielonej uzależnione było głównie od charakteru i poziomu gospodarki, przebiegu granic administracyjnych oraz form własności ziemskiej. Niski poziom i rozdrobnienie rolnictwa i przeludnienie terenu zmuszały ludność kurpiowską do poszukiwania dodatkowych dochodów i - co za tym idzie - dużej aktywności w wielu dziedzinach życia. Sytuacja ta miała ogromny wpływ na rozwój i charakter umiejętności wytwórczych dla potrzeb użytkowych, estetycznych oraz religijnych. Przykłady umiejętności ludności kurpiowskiej wciąż można czerpać z wytwórczości współczesnej. Są to zarówno wyroby tradycyjne jak i te, będące przejawem nowej mody i upodobań. Niewątpliwie do grupy tradycyjnych należy zaliczyć wyroby wykonywane do wystroju wnętrz. Najwięcej powstawało ich w okresie najważniejszych świąt dorocznych -Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Do nich należą wycinanki papierowe, które potrafi wykonać prawie każda Kurpianka.All Rights Reserved
Design by Maciej Żuber.